Hokerlík 40 - prezentácia zborníka Priúzko k 40. výr. vzniku klubu - 30. 10. 2021

Plagát podujatia
Zbornik klubu Priúzko
Výstava Uličníci (Fotomas, Horbal)
Výstava Uličníci (Fotomas, Horbal)
Publikum
Privítanie - Martin Hlavatý, SKSaK i člen klubu
Duo Rapsodéve
Peter Karpinský: Komiks ako médium
Matej Barč: História literatúry na Spiši
Ján Petrík: Predstavenie zborníka Priúzko
Ján Mackovjak: Prezentácia tvorby
Matej Barč: Prezentácia tvorby
Viliam Rosinský: Prezentácia tvorby
Lucia Rabárová: Prezentácia tvorby
Milo Janáč: Prezentácia tvorby
Prezentácia kníh autorov klubu

Foto: Tomáš Repčiak

Zborník klubu sme prezentovali v Gelnici

   V 40. roku existencie klubu pripravilo a s finančnou podporou Mesta Spišská Nová Ves vydavateľstvo FAMA art vydalo zborník prác členov klubu s názvom Priúzko. Podujatie HOKERLÍK 40 bolo nielen prezentáciou tohto zborníka, ale aj malým verejným pripomenutím si výročia za účasti členov. V spolupráci so Spišským kultúrnym centrom a knižnicou (SKCaK), ktoré klubu poskytuje priestor na stretnutia, a v spolupráci s Mestom Gelnica sa toto stretnutie na návrh SKCaK uskutočnilo v Cafe pod lesom amfiteátra v Gelnici. Program, pohostenie i ubytovanie účastníkov organizačne i finančne zabezpečilo SKCaK.

   Podujatia sa zúčastnilo 17 členov klubu a 7 návštevníkov. Jeho účelom bolo predstaviť zborník formou prezentácie textov niektorých autorov, ktorí v ňom publikovali. V úvode odzneli aj dve odborné prednášky členov klubu. Prvá na tému Komiks ako médium (Peter Karpinský), druhá História literatúry na Spiši (Matej Barč). Program dopĺňalo hudobné duo Rapsodéve a výstava Uličníci, ktorá pozostávala s kombinácie umeleckej fotografie (Fotomas) a poézie Martina Horbala - členov Spišského literárneho klubu. Svoju tvorbu prezentovali Ema Malíšková, Ján Mackovjak, Júlia Čurillová, Matej Barč, Lucia Rybárová, Lenka Fábryová, Peter Karpinský. Priestor dostal aj domáci autor, bývalý člen klubu Milo Janáč.