Prezentácie

Ukazuje sa, že ani náš literárny klub si nevystačí, len s tým, že sa bude starať iba o skvalitňovanie prác svojich členov. Jednoducho, sú aj chvíle, kedy je nutné poprosiť tých najtalentovanejších, aby sa posadili aj pred iné než klubové auditórium a čo-to zo svojej tvorby dopriali aj uchu širšej verejnosti.

Prekvapujúco milé je potom zistenie, že obecenstvo je tomuto druhu autorského exhibicionizmu ešte stále naklonené a buď zo slušnosti alebo priamo v sprievode záujmu počúva, ba dokonca aj tlieska.

Ak nebudeme brať do úvahy fakt, že Tomáš Repčiak a Matej Horbal ako členovia kabaretu Pánska jazda exhibujú spievajúc a hrajúc pomerne často, že Peter Karpinský, úspešný autor pre deti je atraktívny pre mnohé knižnice a že aj zovňajškom atraktívny Paľo Garan je častým hosťom čítačiek nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, ostatným členom nášho klubu sa to pod hlavičkou väčšieho celku za takmer tridsať rokov existencie klubu, stalo najviac ak štyri krát.

Raz v programe pre pracovníkov materského osvetového strediska pri príležitosti Dňa kultúry, druhý krát v programe k15. výročiu založenia klubu, tretí raz rovno v Bratislave v Letnej čitárni mestskej knižnice U červeného raka a štvrtýkrát pri príležitosti návštevy literárneho klubu V.L.A.S.

O fotografiách z prvých dvoch prezentácií klubu, žiaľ, nemáme vedomosť, ostatné prezentácie sa už vďaka koketérii niektorých členov s fotografovaním, zdokumentovať podarilo.

Predkladáme vám ich ako dôkaz, že Spišský literárny klub sa vie posnažiť aj v tomto smere.