Smútok

Zavreli lásku do neba,

na zem poslali

len túžbu.

A krídla

dali

iba vtákom.

Mne slobodnú vôľu

reptať.

Preto ti poviem, Bože,

moja báseň

bude mojim fénixom.

 

 

Strašidlá

Povieš, neboj sa!

A ja ti bezhranične verím,

že spolu bezpečne

dôjdeme domov.

Tam ma objímeš

a povieš

mám o teba strach!

Ja ti uvarím čaj,

celý dom rozvoniam malinami

a budem tvojim bielym obrusom...

To všetko zlé je za nami!

 

 

Voda živá

Spustil sa dážď

ako Jolana sukne

až po členky

Mokrá

je cesta hore dole bezbrehá

po potope

je všetko iné

Noe vravel

že prežijeme

preto má Jolanka rada vodu

preto mi dnes prší do dlane

a preto ty nikdy

nie si smädný

 

 

X X X

Od vianočného neba

majú všetci kľúče

skúpe sú len časy

na slová

je okamih večne

mladý,

miliónročné dieťa

zaspáva na svitaní

a vesmírna kolo, kolobežka

bežká, letí, naháňa sa

za želaním...

Júlia Čurillová

(16.05.1969)

Riaditeľka Základnej školy v Bystranoch. Žije v Domaňovciach, venuje sa poézii. Členkou literárneho klubu je od roku 1993.

Ocenenia

Viacnásobná laureátka Chalúpkovho Brezna a Literárneho Zvolena, ocenenia získala aj na Wolkrovej PoliankeLiterárnom KežmarkuPoetickej Ľubovni a Literárnej Senici. Víťazka súťaže DEBUT 2007.

Publikovala

Literárne kroky, Dielňa Nového slova, Gama magazín, Dotyky, Slovenský rozhlas, literárny portál Knihy na dosah,  zborník Správna chvíľa (1993) a v zborníkoch klubu Presýpacie more (1996), Posúvanie (2007) a PARNAS (2016).

Vydala

Sedmoláska (Vydavateľstvo ABH, Trenčianské Teplice 2008), Kľúče od neba (Fama Art, Spiš. Nová Ves 2012), pre SRo pripravila umelecko-publicistické pásmo S deťmi vetra (5. 4. 2009; 20,05 Rádio Slovensko).

Ukážky z tvorby pre rozhlas

Poetissimo - Sedmoláska2. 10. 2008, 9,30; Rádio Regina