Vitajte na stránkach Spišského literárneho klubu, priatelia!

   V tejto podobe sme ich s upravenou grafikou medzi webové stránky ostatných literárnych klubov vrátili 28. júna 2005, pričom od 14. februára 2000 boli v tejto rodine prvé.

   Ich úlohou je samozrejme, informovať vás o tom najpodstatnejšom, čo sa na pôde klubu udialo či udeje. Dozviete sa však aj to, akými cestami sa činnosť tohto, na Slovensku najstaršieho literárneho klubu uberala.

   Nájdete tu zároveň najnovšie práce jednotlivých členov, ale aj ich osobné kontakty.

   Ak by sa vám zdalo, že činnosť klubu je v súvislosti s tým, čo sa tu z nej prezentuje chudobná, nedajte sa prosím, mýliť. Ako prvoradé sa nám javí stretávať sa vo viac-menej pravidelných dvojmesačných intervaloch preto, aby sme sa navzájom informovali o najnovšom dianí v mladej i tej staršej slovenskej literatúre a aby sme si predstavili svoje najnovšie pokusy. Najväčšiu časť každého zo stretnutí venujeme práve im, ich kvalite v kontexte autorovej ale i širšej tvorby.

   Keďže zmysel činnosti klubu vidíme najmä v týchto dvoch základných bodoch, správ o masových prezentáciách našej tvorby formou večerov poézie či zborníkov tu teda nájdete pomenej.

   Na stránkach by sme sa radi prezentovali najmä ako autori a tak tu predovšetkým nájdete naše najnovšie práce. Pochopiteľne tie, ktoré už znesú kritériá publikovania.

   Všetko ďalšie nájdete na stránkach s názvom Aktivity (Hokerlíky, Zborníky, Vydali, Ostatné, Literárne kroky) a História.

   Ten, kto by sa chcel prísť do klubu pozrieť, má dvere otvorené. Bližšie informácie nájde na stránke Kontakt, kde sú tiež poštové a elektronické kontakty na jednotlivých členov.

   Zatiaľ, aspoň príjemný virtuálny pobyt!Ján Petrík, vedúci SLK

Pozdrav zo stretnutia

Na stretnutí literárneho klubu, ktoré sa konalo 25. mája 2019 za účasti 13 autorov, ostatných členov pozdravujú:

Lenka Želonková, Ján Petrík ml., Ladislav Štiffel, Lenka Šafranová, Kristína Záhradníková, Tomáš Repčiak, Peter Karpinský, Jaroslav Čermák, Alena Oravcová, Lucia Kmeťová, Lucia Rybárová, Dalimír Stano a Katarína Pirhačová.

Foto zo stretnutia

Zľana: Ján Petrík ml., Lenka Šafranová
Zľava: T. Repčiak, J. Čermák, K. Záhradníková, A. Oravcová
Zľava: L. Šafranová, L. Kmeťová, L. Štiffel, D. Stano, K. Pirháčová, T. Repčiak
Zľava: K. Záhradníková, A. Oravcová, L. Želonková, L. Rybárová
Zľava: L. Šafranová, L. Kmeťová, P. Karpinský, L. Štiffel
Zľava: P. Karpinský, L. Štiffel, T. Repčiak, K. Záhradníková

Foto: Ján Petrík

Novinky

21.07.2019

O debut Do neba ma nevezmú bola doplnená stránka Lenky Fábryovej.

05.07.2019

Stránka SLK bola doplnená o tvorbu Adelky Kučkovskej z Kežmarku.

26.05.2019

Najbližšie stretnutie
Spišského literárneho klubu:
(sobota)
28. septembra 2019 o 10.00

Spišská knižnica
(Letná 28, Spišská Nová Ves)

27.03.2019

Stretnutia Spišského literárneho klubu sú v ďalšom období plánované v týchto termínoch: 28. 9. 2019, 23. 11. 2018.

Miesto stretnutí: Spišská knižnica (Letná 28, Spišská Nová Ves) o 10:00.

27.01.2019

O knihu, ktorú vydala, bola doplnená stránka Lenky Šafranovej.

Linky

vydavateľstvo, ktoré vám pomôže pri vydaní knižky
Facebooková stránka FAMA art, o.z.
Literárny portál Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach a Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, ktorý má za cieľ propagovať literatúru, knihy a čítanie formou dostupnou a zrozumiteľnou širšej verejnosti pri udržaní si istého kvalitatívneho štandardu.
Verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu
Národná bibliografická agentúra, ktorá zabezpečuje bibliografickú registráciu slovacikálnych dokumentov, koordináciu národného bibliografického systému a budovanie slovenskej národnej bibliografie
Národno-kultúrna verejnoprávna inštitúcia, ktorá podporuje vznik nových diel z oblasti slovesnej, divadelnej, rozhlasovej, televíznej a filmovej kultúry
Koncepčné dokumentačné pracovisko v oblasti pôvodnej literárnej tvorby v Slovenskej republike i slovenskej literárnej tvorby v zahraničí
Štátna príspevková organizácia MK SR, ktorá zabezpečuje funkciu celoslovenského odborno-metodického pracoviska pre kultúrno-osvetovú činnosť
Internetová podoba vydania výkladového slovníka slovenčiny
Elektronický lexikón slovenského jazyka
stránky lit. klubu v Trenčíne
stránky Žiarského lit. klubu
stránky básnika a humoristu Jána Mičucha