Vitajte na stránkach Spišského literárneho klubu, priatelia!

   V tejto podobe sme ich s upravenou grafikou medzi webové stránky ostatných literárnych klubov vrátili 28. júna 2005, pričom od 14. februára 2000 boli v tejto rodine prvé.

   Ich úlohou je samozrejme, informovať vás o tom najpodstatnejšom, čo sa na pôde klubu udialo či udeje. Dozviete sa však aj to, akými cestami sa činnosť tohto, na Slovensku najstaršieho literárneho klubu uberala.

   Nájdete tu zároveň najnovšie práce jednotlivých členov, ale aj ich osobné kontakty.

   Ak by sa vám zdalo, že činnosť klubu je v súvislosti s tým, čo sa tu z nej prezentuje chudobná, nedajte sa prosím, mýliť. Ako prvoradé sa nám javí stretávať sa vo viac-menej pravidelných dvojmesačných intervaloch preto, aby sme sa navzájom informovali o najnovšom dianí v mladej i tej staršej slovenskej literatúre a aby sme si predstavili svoje najnovšie pokusy. Najväčšiu časť každého zo stretnutí venujeme práve im, ich kvalite v kontexte autorovej ale i širšej tvorby.

   Keďže zmysel činnosti klubu vidíme najmä v týchto dvoch základných bodoch, správ o masových prezentáciách našej tvorby formou večerov poézie či zborníkov tu teda nájdete pomenej.

   Na stránkach by sme sa radi prezentovali najmä ako autori a tak tu predovšetkým nájdete naše najnovšie práce. Pochopiteľne tie, ktoré už znesú kritériá publikovania.

   Všetko ďalšie nájdete na stránkach s názvom Aktivity (Hokerlíky, Zborníky, Vydali, Ostatné, Literárne kroky) a História.

   Ten, kto by sa chcel prísť do klubu pozrieť, má dvere otvorené. Bližšie informácie nájde na stránke Kontakt, kde sú tiež poštové a elektronické kontakty na jednotlivých členov.

   Zatiaľ, aspoň príjemný virtuálny pobyt!Ján Petrík, vedúci SLK

Pozdrav zo stretnutia

Na stretnutí literárneho klubu, ktoré sa konalo 23. septembra 2017 v Spišskej knižnici sa zúčastnili a ostatných teda pozdravujú:

Lucia Kmeťová, Katarína Gecelovská, Jaroslav Čermák, Veronika Gregoriková, Adela Kučkovská, Filip Halečka,Kristína Záhradníková, Alena Oravcová, Ján Petrík st., Mária Vaškovičová, Lenka Fabryová, Jana Vernarčík, Daniela Dubivská, Ján Petrík ml., Martin Horbal, Tomáš Repčiak, Valéria Endreszová, Matej Barč.

Foto zo stretnutia

Zľava: J. Vernarčík, L. Fábryová, D. Dubivská, L. Kmeťová, K. Gecelovská
Zľava: T. Repčiak, J. Čermák, J. Petrík st., M. Vaškovičová, A. Kučkovská, V. Gregoriková, F. Halečka
Zľava: L. Kmeťová, K. Gecelovská, V. Endreszová, J. Čermák
Zľava: M. Vaškovičová, A. Kučkovská, V. Gregoriková, F. Halečka, A. Oravcová, M. Barč
Z2ava: J. Čermák, T. Repčiak, J. Petrík, st., M. Vaškovičová
Zľava: F. Halečka, A. Oravcová, M. Barč, K. Záhradníková

Foto: Ján Petrík

Novinky

24.09.2017

Najbližšie stretnutie
Spišského literárneho klubu:
(sobota)
25. november 2017 o 10.00

Spišská knižnica
(Letná 28, Spišská Nová Ves)

24.09.2017

Stretnutia Spišského literárneho klubu sú v ďalšom období plánované v týchto termínoch: 25. 11. 2017.

Miesto stretnutí: Spišská knižnica (Letná 28, Spišská Nová Ves) o 10:00.

16.09.2017

Stránky SLK boli v časti Aktivity /Prezentácie doplnené o dokumentáciu podujatí LITERASA 2015, 2016 a 2017.

15.09.2017

O informácie o nových knihách boli doplnené stránky Márie Jankalovej-Vaškovičovej, Pavla Garana, Dalimíra Stana a Jána Petríka

04.07.2017

Webové stránky klubu boli doplnené o novú stránku Lenky Želonkovej.

Linky

Poďakovanie za 2% z dane

Facebooková stránka FAMA art, o.z.
vydavateľstvo, ktoré vám pomôže pri vydaní knižky
Internetová podoba vydania výkladového slovníka slovenčiny
Elektronický lexikón slovenského jazyka
Verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu
stránky lit. klubu v Trenčíne
stránky Žiarského lit. klubu
Koncepčné dokumentačné pracovisko v oblasti pôvodnej literárnej tvorby v Slovenskej republike i slovenskej literárnej tvorby v zahraničí
Národno-kultúrna verejnoprávna inštitúcia, ktorá podporuje vznik nových diel z oblasti slovesnej, divadelnej, rozhlasovej, televíznej a filmovej kultúry
Národná bibliografická agentúra, ktorá zabezpečuje bibliografickú registráciu slovacikálnych dokumentov, koordináciu národného bibliografického systému a budovanie slovenskej národnej bibliografie
Štátna príspevková organizácia MK SR, ktorá zabezpečuje funkciu celoslovenského odborno-metodického pracoviska pre kultúrno-osvetovú činnosť
stránky básnika a humoristu Jána Mičucha