Vitajte na stránkach Spišského literárneho klubu, priatelia!

   V tejto podobe sme ich s upravenou grafikou medzi webové stránky ostatných literárnych klubov vrátili 28. júna 2005, pričom od 14. februára 2000 boli v tejto rodine prvé.

   Ich úlohou je samozrejme, informovať vás o tom najpodstatnejšom, čo sa na pôde klubu udialo či udeje. Dozviete sa však aj to, akými cestami sa činnosť tohto, na Slovensku najstaršieho literárneho klubu uberala.

   Nájdete tu zároveň najnovšie práce jednotlivých členov, ale aj ich osobné kontakty.

   Ak by sa vám zdalo, že činnosť klubu je v súvislosti s tým, čo sa tu z nej prezentuje chudobná, nedajte sa prosím, mýliť. Ako prvoradé sa nám javí stretávať sa vo viac-menej pravidelných dvojmesačných intervaloch preto, aby sme sa navzájom informovali o najnovšom dianí v mladej i tej staršej slovenskej literatúre a aby sme si predstavili svoje najnovšie pokusy. Najväčšiu časť každého zo stretnutí venujeme práve im, ich kvalite v kontexte autorovej ale i širšej tvorby.

   Keďže zmysel činnosti klubu vidíme najmä v týchto dvoch základných bodoch, správ o masových prezentáciách našej tvorby formou večerov poézie či zborníkov tu teda nájdete pomenej.

   Na stránkach by sme sa radi prezentovali najmä ako autori a tak tu predovšetkým nájdete naše najnovšie práce. Pochopiteľne tie, ktoré už znesú kritériá publikovania.

   Všetko ďalšie nájdete na stránkach s názvom Aktivity (Hokerlíky, Zborníky, Vydali, Ostatné, Literárne kroky) a História.

   Ten, kto by sa chcel prísť do klubu pozrieť, má dvere otvorené. Bližšie informácie nájde na stránke Kontakt, kde sú tiež poštové a elektronické kontakty na jednotlivých členov.

   Zatiaľ, aspoň príjemný virtuálny pobyt!Ján Petrík, vedúci SLK

Pozdrav zo stretnutia

Na stretnutí literárneho klubu, ktoré sa konalo 24. septembra 2016 v Spišskej knižnici sa zúčastnili a ostatných teda pozdravujú:

Dalimír Stano, Tomáš Repčiak, Mária Vaškovičová, Martin Makara, Matej Barč, Tamara Čarnogurská, Peter Karpinský, Martin Horbal, Ján Petrík ml. a Ema Malíšková.

Foto zo stretnutia

Zľava: M. Barč, M. Makara, D. Stano, M. Horbal, T. Repčiak, M. Vaškovičová
Zľava: P. Karpinský, E. Malíšková, J. Petrík, ml., M. Barč, M. Makara
Zľava: M. Barč, M. Makara, D. Stano
Zľava:M. Horbal, T. Repčiak, M. Vaškovičová

Foto: Ján Petrík

Novinky

25.09.2016

Stretnutia Spišského literárneho klubu sú v ďalšom období plánované v týchto termínoch: 19. 11. 2016.

Miesto stretnutí: Spišská knižnica (Letná 28, Spišská Nová Ves) o 10:00.

25.09.2016

Najbližšie stretnutie
Spišského literárneho klubu:
(sobota)
19. novembra 2016 o 10.00

Spišská knižnica
(Letná 28, Spišská Nová Ves)

05.06.2016

   Stránky SLK boli doplnené o záznam a fotografiu v časti História, o text a fotografiu v časti Zborníky, o fotografie z Hokerlíkov v r. 2014 a 2015 v časti Hokerlíky, o samostatnú stránku s fotografiami i textom v časti Ocenenia a o text a fotografie z prezentácie tvorby štyroch autorov v Nitre v časti Prezentácie.

13.02.2016

O ukážku z ďalšej tvorby boli doplnené stránky Tomáša Repčiaka.

06.02.2016

Medzi stránky pribudla stránka Dalimíra Stana, člena klubu od r. 2014. 

Linky

vydavateľstvo, ktoré vám pomôže pri vydaní knižky
Literárne súťaže - propozície a výsledky
internetová podoba vydania výkladového slovníka slovenčiny
Elektronický lexikón slovenského jazyka
Fond na podporu umenia
stránky lit. klubu v Trenčíne
stránky Žiarského lit. klubu
stránky básnika a humoristu Jána Mičucha
Virtuálny literárny klub
Internetový nepravidelník Martina Hlavatého