Vitajte na stránkach Spišského literárneho klubu, priatelia!

   V tejto podobe sme ich s upravenou grafikou medzi webové stránky ostatných literárnych klubov vrátili 28. júna 2005, pričom od 14. februára 2000 boli v tejto rodine prvé.

   Ich úlohou je samozrejme, informovať vás o tom najpodstatnejšom, čo sa na pôde klubu udialo či udeje. Dozviete sa však aj to, akými cestami sa činnosť tohto, na Slovensku najstaršieho literárneho klubu uberala.

   Nájdete tu zároveň najnovšie práce jednotlivých členov, ale aj ich osobné kontakty.

   Ak by sa vám zdalo, že činnosť klubu je v súvislosti s tým, čo sa tu z nej prezentuje chudobná, nedajte sa prosím, mýliť. Ako prvoradé sa nám javí stretávať sa vo viac-menej pravidelných dvojmesačných intervaloch preto, aby sme sa navzájom informovali o najnovšom dianí v mladej i tej staršej slovenskej literatúre a aby sme si predstavili svoje najnovšie pokusy. Najväčšiu časť každého zo stretnutí venujeme práve im, ich kvalite v kontexte autorovej ale i širšej tvorby.

   Keďže zmysel činnosti klubu vidíme najmä v týchto dvoch základných bodoch, správ o masových prezentáciách našej tvorby formou večerov poézie či zborníkov tu teda nájdete pomenej.

   Na stránkach by sme sa radi prezentovali najmä ako autori a tak tu predovšetkým nájdete naše najnovšie práce. Pochopiteľne tie, ktoré už znesú kritériá publikovania.

   Všetko ďalšie nájdete na stránkach s názvom Aktivity (Hokerlíky, Zborníky, Vydali, Ostatné, Literárne kroky) a História.

   Ten, kto by sa chcel prísť do klubu pozrieť, má dvere otvorené. Bližšie informácie nájde na stránke Kontakt, kde sú tiež poštové a elektronické kontakty na jednotlivých členov.

   Zatiaľ, aspoň príjemný virtuálny pobyt!Ján Petrík, vedúci SLK

Pozdrav zo stretnutia

Na stretnutí literárneho klubu, ktoré sa konalo 19. novembra 2016 v Spišskej knižnici sa zúčastnili a ostatných teda pozdravujú:

Katarína Pirháčová, Lucia Kmeťová, Dalimír Stano, Mária Vaškovičová, Ján Petrík st., Ján Petrík ml., Tomáš Repčiak, Matej Barč, Martin Hlavatý, Silvia Dlugolinská, Annamária Salanciová, Alenka Oravcová, Lenka Fábryová, Ema Malíšková a Marek Matuška (hosť z literárneho klubu v Žiline).

Foto zo stretnutia

Zľava: A. Oravcová, L. Kmeťová, D. Stano, D. Dubivská, L. Fábryová, S. Dlugolinská, E. Malíšková, M. Vaškovičová, K. Pirhačová
Zľava: L. Fábryová, S. Dlugolinská, E. Malíšková, M. Vačšovičová, K. Pirhačová, M. Matuška
Zľava: M. Vaškovičová, A. Salanciová, M. Matuška, J. Petrík ml., T. Repčiak, J. Petrík st., M. Barč, A. Oravcová, L. Kmeťová, D. Stano
Zľava: S. Dlugolinská, E. Malíšková, M. Vaškovičová, A. Salanciová, M. Barč, J. Petrík ml.

Foto: Ján Petrík a Martin Hlavatý

Novinky

20.01.2017

Webové stránky klubu boli doplnené o nové publikačné úspechy Ladislava Štiffela, Mateja Barča a Alenky Oravcovej a o nové básne Márie Jankalovej -Vaškovičovej.

12.12.2016

   Stránky SLK boli doplnené o záznam a fotografie z prezentácie zborníka PARNAS v kaviarni eLAra v časti Prezentácie - PARNAS v eLAre a o záznam o ocenení klubu plaketou predsedu Košického samosprávneho kraja pri príležitosti 35. výročia vzniku klubu v časti Ocenenia.

03.12.2016

O prvom úspechu na literárnej súťaži bola doplnená stránka Mateja Barča a Ladislava Štiffela. Stránka Emy Malíškovej bola doplnená o informáciu o jej umiestnení na súťaži Literárny Zvolen 2016. Stránka Jána Petríka st. bola doplnená o informácie o jeho novej knihe Kyseľ v Slovensko raji.

20.11.2016

Najbližšie stretnutie
Spišského literárneho klubu:
(sobota)
21. január 2017 o 10.00

Spišská knižnica
(Letná 28, Spišská Nová Ves)

20.11.2016

Stretnutia Spišského literárneho klubu sú v ďalšom období plánované v týchto termínoch: 21. 1. 2017; 25. 3. 2017; 20. 5. 2017; 24. 6.2017; 23. 9. 2017; 18. 11. 2017.

Miesto stretnutí: Spišská knižnica (Letná 28, Spišská Nová Ves) o 10:00.

Linky

vydavateľstvo, ktoré vám pomôže pri vydaní knižky
Literárne súťaže - propozície a výsledky
internetová podoba vydania výkladového slovníka slovenčiny
Elektronický lexikón slovenského jazyka
Verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu
stránky lit. klubu v Trenčíne
stránky Žiarského lit. klubu
stránky básnika a humoristu Jána Mičucha