Od Dunaja k strmým štítom Tatier...”

Za štyridsať rokov existencie už do týchto dní prešlo Spišským literárnym klubom 187 evidovaných  členov, teda takých, ktorí sa zúčastnili aspoň troch stretnutí po sebe.

Kým pôvodným zámerom bolo sústreďovať v klube autorov z vtedajšieho spišskonovoveského okresu (dnešný spišskonovoveský, levočský a gelnický), dnes na stretnutia chodia aj členovia z Popradu, Dobšinej, Prešova, Košíc, Michaloviec, či zo Spišskej Belej. Členmi klubu však boli aj ľudia z Bánoviec nad Ondavou a z Veľkých Kapušian. Musíte uznať, celkom slušný záber.

V klube je v súčasnosti evidovaných 48 členov. Tých aktívnejších, ktorí tvoria užšie jadro a na stretnutiach sa zúčastňujú pravidelnejšie, je však vždy len okolo 15 - 20, čím sme sa priblížili k počtu, ktorý sa vám predstavuje aj svojou tvorbou.

Kto sa môže stať členom klubu?

Členom klubu sa môže stať každý, koho hlbšie zaujíma literárna tvorba. Stačí sa osobne, písomne či elektronicky prihlásiť na adrese klubu a počkať na pozvánku na najbližšie stretnutie, prípadne naň rovno prísť v deň uvedený v Novinkách na úvodnej stránke klubu.

Poštovú i elektronickú adresu klubu a jednotlivých členov nájdete na stránke Kontakt.

Informácie o autoroch

Na stránkach jednotlivých autorov nájdete nielen informácie o tom, odkiaľ sú, čo robia a odkedy sú členmi klubu, ale aj informácie o ich úspechoch na literárnych súťažiach či pri publikovaní.

Na stránky tých, ktorí píšu i pre rozhlas, sa budeme snažiť umiestniť aj ukážky z ich rozhlasovej tvorby.