nedeľa po daždi

mesto je sada kariet

rozhádzaných po ceste

s odrazmi v kalužiach

dvojhlavé obrazy

prechádzam ulicami

nemám spolu-

ani proti-

               hráča

 

iba mlčky kráčam

 

spoločnosť

mi robia holuby

 

v parku máme zraz

parkovné zdarma

 

 

shahrazam

moja hudobná aplikácia

nevie správne určiť

ktorúkoľvek skladbu

ani nepozná

všetkých interpretov

 

ale

 

vždy sa aktivuje

keď počuje tvoj hlas

dokonale vie pomenovať

tisíc a jeden odtieň

tvojho smiechu

len taký džez

 

 

skusmo

zanechaj mi odkaz

poteší aj čiarka

pozri aha takáto

,

 

piano pianissimo

staccato

Viliam Rosinský

(19.07.1973)

Pochádza zo Zlatých Moraviec, žije v Spišskej Novej Vsi, venuje sa poézii a próze. Členom klubu je od roku 2019.

Ocenenia

Cena Dominika Tatarku (1. miesto), Krídla Ivana Laučíka (Cena za poéziu), Petržalské súzvuky Ferka Urbánka (3. miesto), Dúhová lampa z Krajiny Zázračno (2. miesto za poéziu), Cena Jozefa Braneckého (2. miesto), Topoľčianske textobranie (Cena LK TakSi za poéziu a prózu), Krídla Ivana Laučíka 2020 (Cena za prózu).

Publikoval

Dotyky, Literárny týždenník, Romboid.

Vydal

Zbierka poetických textov Často, 1998, (vlastným nákladom pod pseudonymom Bohuš Michal).