Viliam Rosinský

(19.07.1973)

Pochádza zo Zlatých Moraviec, žije v Spišskej Novej Vsi, venuje sa poézii a próze. Členom klubu je od roku 2019.

Ocenenia

Cena Dominika Tatarku (1. miesto), Krídla Ivana Laučíka (Cena za poéziu), Petržalské súzvuky Ferka Urbánka (3. miesto), Dúhová lampa z Krajiny Zázračno (2. miesto za poéziu), Cena Jozefa Braneckého (2. miesto), Topoľčianske textobranie (Cena LK TakSi za poéziu a prózu), Krídla Ivana Laučíka 2020 (Cena za prózu).

Publikoval

Dotyky, Literárny týždenník, Romboid.

Vydal

Zbierka poetických textov Často, 1998, (vlastným nákladom pod pseudonymom Bohuš Michal).