Tomáš Repčiak

(07.03.1972)

Žije v Spišskej Novej Vsi, pracuje ako referent PR mesta Spišská Nová Ves. Venuje sa poézii, próze, publicistike, tvorbe pre rozhlas i tvorbe piesňových textov. Členom literárneho klubu je od roku 1993.

Ocenenia

Viacnásobný laureát Wolkrovej PoliankyAkademického Prešova a Literárneho Zvolena, laureát literárnej súťaže Rubato1998, Moravského festivalu poézie1997, ocenený na Jašíkových Kysuciach a ďalších literárnych súťažiach.

Publikoval

Dielňa Nového slova, Dotyky, Literárny týždenník, Literárne kroky, Slovenský rozhlas literárny portál Knihy na dosah  a zborníky Pánska jazda (1994), Presýpacie more (1996), Posúvanie (2007) a PARNAS (2016).

Vydal

Autor rozhlasového kabaretu Pánska jazda (SRo, marec 2003 - január 2005) a autor zábavnej relácie Vlak (SRo apríl 2008 - december 2009). Debutoval knižkou krátky humorných próz s názvom Zo života Karčiho Vešeľaka (FAMA art, Spišská Nová Ves, 2013), v tom istom roku vydal jej pokračovanie Na krok od raja (FAMA art, Spišská Nová Ves 2013), Tajomstvo kľúča (FAMA art, Spišská Nová Ves 2014), Robte cirkus! (FAMA art, Spišská Nová Ves 2014), Na vydaj (FAMA art, Spišská Nová Ves 2015) Zobrané z PC (FAMA art, Spišská Nová Ves 2018) Vyčítanky (Vlastným nákladom, FAMA art, Spišská Nová Ves 2018) Čítanky (Vlastným nákladom, FAMA art, Spišská Nová Ves 2019).

Ukážky z tvorby pre rozhlas

Martes Zibellina17.4.1996; 9,30; Rádio Regina;
Pánska jazda 1/2003 (Hymnus)8.3.2003; 20:00; Rádio Regina
Pánska jazda 1/2003 (Felicia)8.3.2003; 20,00; Rádio Regina
Pánska jazda 2/2003 (Už som tu)24.4.2003; 20:00; Rádio Regina
Pánska jazda 2/2003 (Pascha)24.4.2003; 20:00; Rádio Regina
Pánska jazda 2/2003 (Keby tu bul Feri)24.4.2003; 20:00; Rádio Regina
Pánska jazda 5/2003 (Lengvartská univerzita)11.9.2003; 20:00; Rádio Regiona
Pánska jazda 8/2003 (Druhá svetová)4.12.2003; 20:00; Rádio Regina
Pánska jazda 1/2004 (Vydra)29.1.2004; 20:00; Rádio Regina
Pánska jazda 10/2004 (Grófky)26.12.2004; 11:05; Rádio Slovensko
Pánska jazda 10/2004 (Akvárium)26.12.2004; 11:05; Rádio Slovensko
Zberatelia (rozhlasová poviedka)16. 5. 2008, 9,00; Rádio Regina
Viktorka25. 2. 2020 - RTVS Rádio Regina Košice