Ján Petrík

(16.03.1957)

Redaktor časopisov Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči, je zakladajúcim členom a vedúcim literárneho klubu. Žije v Spišskej Novej Vsi, venuje sa poézii, satirickej tvorbe a tvorbe pre rozhlas.

Ocenenia

Viacnásobný laureát Wolkrovej PoliankyLiterárneho Zvolena a iných literárnych súťaží.

Publikoval

Nové slovo mladých, Literárna príloha Smeny, Literární Měsíčník, Dotyky, Literárny týždenník, Romboid, Slovenské pohľady, Knižná revue, Literika, Psí víno, Roháč, Bumerang, Zrkadlenie-Zrcadlení, rozhlas,  literárny portál Knihy na dosah  a rôzne zborníky. Naposledy zborník klubu PARNAS (2016).

Vydal

Miestopis (s van Goghovým uchom), Modlitby za judáša a Pocestný a papagáj(a) pod spoločným názvom Tri knihy nepokoja (Print-servis a Vyd. MS Bratislava 1992), Nakladanie svetla do octu (FAMA art Spišská Nová Ves, 2017) Pre rozhlas napísal rozprávkovú hru Zlatý kohút (1992), rozhlasovú hru Nepriamy prenos (1993), viacero humoristicko-satirických pásiem a scenárov relácie Rozhlasoví bakalári, pre Slovenskú televíziu scenár k dokumentárnemu filmu Encyklopédia slovenských obcí - Abrahámovce (2010), Svit (2011) a pre Spišské divadlo doteraz nerealizovanú hru pre deti Spišské rozprávky.

Ukážky z tvorby pre rozhlas

Nepriamy prenos - rozhlasová hra22.10.1993; 20:00; Slovensko 1