Zaznamenávanie

 

Napísali mi do záznamu,

klame,

musel som im veriť.

Napísali mi

na zárubňu dverí

len Gašpar –

vždy nám niekto chýba.

 

Prikázali mi ukázať,

tak som tam stál nahý,

nevediac ktorým z prstov,

aby nebolelo.

 

Zabúdajú iba veľkí

a tak moje telo

schovali pod orech,

dušu kamsi hore.

 

Píšu mi, prikazujú

a je z toho choré

celé moje mesto.

 

Len mňa už niet,

odkedy som stretol

vášho najvyššieho.

 

Napísali mi do záznamu,

nebol.

 

 

„Provereno...”

 

Bolí ma dievča z Ukrajiny,

vy presne viete ktoré.

Ryšavé, s ruským prízvukom

chodiace po tábore,

do mŕtveho už zaľúbené.

Bolí ma každodenne

ako nás všetkých

z monitorov oči.

 

Bolí ma žena

na lavičke s vnučkou,

zástera, akú

mala moja mama.

Tiež chcela doma skončiť,

ale smrť

býva na to malá,

nevie, či sa vráti.

 

Bolí ma muž s barlou

- prázdno v ušiach si kráti

otázkami do seba

a hlavou v dlani

ako samopalom.

Za malý život

opäť iba málo.

Nevravte, že vám

nie je známy.

 

Bolí ma

ten včera vymazaný

nápis na múre:

„Provereno, min net!”,

a my za obrazovkami

a v nás neskutočný,

neexistujúci svet.

 

Ján Petrík

(16.03.1957)

Redaktor časopisov Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči, je zakladajúcim členom a vedúcim literárneho klubu. Žije v Spišskej Novej Vsi, venuje sa poézii, satirickej tvorbe a tvorbe pre rozhlas.

Ocenenia

Viacnásobný laureát Wolkrovej PoliankyLiterárneho Zvolena a iných literárnych súťaží.

Publikoval

Nové slovo mladých, Literárna príloha Smeny, Literární Měsíčník, Dotyky, Literárny týždenník, Romboid, Slovenské pohľady, Knižná revue, Literika, Psí víno, Roháč, Bumerang, Zrkadlenie-Zrcadlení, rozhlas,  literárny portál Knihy na dosah  a rôzne zborníky. Naposledy zborník klubu PARNAS (2016).

Vydal

Miestopis (s van Goghovým uchom), Modlitby za judáša a Pocestný a papagáj(a) pod spoločným názvom Tri knihy nepokoja (Print-servis a Vyd. MS Bratislava 1992), Nakladanie svetla do octu (FAMA art Spišská Nová Ves, 2017) Pre rozhlas napísal rozprávkovú hru Zlatý kohút (1992), rozhlasovú hru Nepriamy prenos (1993), viacero humoristicko-satirických pásiem a scenárov relácie Rozhlasoví bakalári, pre Slovenskú televíziu scenár k dokumentárnemu filmu Encyklopédia slovenských obcí - Abrahámovce (2010), Svit (2011) a pre Spišské divadlo doteraz nerealizovanú hru pre deti Spišské rozprávky.

Ukážky z tvorby pre rozhlas

Nepriamy prenos - rozhlasová hra22.10.1993; 20:00; Slovensko 1