Ján Petrík st.

(17.12.1949)

Žije v Spišskej Novej Vsi, v súčasnej dobe je na dôchodku. Je členom Horskej služby oblasť Slovenský raj a členom Spišského dejepisného spolu. Venuje sa literatúre faktu. Zaoberá sa dejinami Spiša, rodného mesta, letectva na Spiši, Slovenského raja, športu na Spiši a jeho osobnosťami. Členom klubu je od roku 2016.

Publikoval

Letectví + Kosmonautika, Krásy Slovenska, Tatry, Horolezec, regionálna tlač (Spišské hlasy, Nové Spišské hlasy, Korzár, Informátor mesta Spišská Nová Ves – Ičko, Noviny Spiša), v ročenkách Spišského dejepisného spolku a rôznych príležitostných zborníkoch. Pre mesto Spišská Nová Ves v rokoch 2008 – 2010 spätne a priebežne spracoval päť ročníkov kroniky mesta Spišská Nová Ves.

Vydal

Malá vojna – marec 1939 (Nové Spišské hlasy Spišská Nová Ves, 1998), Spišská tragédia (Matica slovenská Martin, 1999), Karpackie niebo 1939, spolu s Olejko, Andrzej (Biuro Uslug Komputerowych Stanislav Smaga, Debica, Poľsko, 2001), Lietanie v Spišskej Novej Vsi (Polygrafia A. Macko + Aeroklub SNV Spišská Nová Ves, 2004), Novoveská Huta (Polygrafia A. Macko, Spišská Nová Ves, 2005), Slovenský raj – Náčrt histórie a osobností Slovenského raja. Udalosti – roky – ľudia (Polygrafia A. Macko Spišská Nová Ves, 2006), Horská služba a Slovenský raj (BAMBOW Spišská Nová Ves, 2006), Hrabušice, spolu s. Chalupecký, I., Lučivjanský, L., (Marián Tejbus – MTM Levoča, 2006), Štefan Petróczy von Petrócz, (ABC studio Spišská Nová Ves, 2007), 75 rokov ľadového hokeja v Spišskej Novej Vsi s kol., (Mgr. A. Macko, Spišská Nová Ves, 2008), Prímestské osady mesta Spišská Nová Ves (Mesto Spišská Nová Ves, 2008), Horolezectvo v Spišskej Novej Vsi, (ABC studio Spišská Nová Ves, 2011), História na udici (ABC studio Spišská Nová Ves, 2011), Dejiny mesta Spišská Nová Ves, s kol. (Mesto Spišská Nová Ves, 2014), Klauzy v Slovenskom raji (Scepusium Spišská Nová Ves, 2015), Kyseľ v Slovenskom raji (Scepusium Spišská Nová Ves, 2016), Žakarovská ozubnicová železnica (Scepusium Spišská Nová Ves, 2017), Iglovská elektráreň, Spišský šľachtický rod Munich (Scepusium, Spišská Nová Ves, 2018), Vznik a založenie Horskej záchrannej služby v horskej oblasti Bukovské vrchy (HZS, Zboj, Spišská Nová Ves a Centrum polygrafických služieb MV SR, 2018), Prechádzka tridsaťročnou históriou zoologickej záhrady Spišská Nová Ves 1989 – 2019 (PROGRUP Bratislava, 2018), História basketbalu v Spišskej Novej Vsi (BK 04AC LB Spišská Nová Ves, 2019), Kláštorisko (Scepusium Spišská Nová Ves, 2021).