Alena Oravcová

(30.03.1992)

Študentka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Žije v Košiciach, píše poéziu. Venuje sa žurnalistike a výtvarnému umeniu. Členkou klubu je od roku 2015.

Ocenenia

Wolkrova Polianka 2013 (čestné uznanie), Literárna Senica 2013 (laureátka), Akademický Prešov 2015 (1. miesto – poézia), Akademický Prešov 2016 (1.miesto - poézia),  Cena Rudolfa Fabryho 2016 (1.prémia - poézia), ocenená v súťaži Ukáž sa! 2019.

Publikovala

Zborník klubu PARNAS (2016), Dotyky a portál Knihy na dosah.

Vydala

Samostatne knižne doposiaľ nepublikovala.