Nočné myšlienky

sú poslovia v ďalekých krajinách

jeden sa oháňa kyjakom v dobe kamennej

druhý kľačí pred bránami paláca

s maličkým zošúvereným papierikom v rukách

napokon

kyjak konečne dopadne na zem

a ruka sa roztvorí

 

zaspíme

 

Ježibaba

mi v duši robí zbierku

s nadšením hľadača pokladov vyberá

tie najhnusnejšie

plesňou páchnuce kúsky všeličoho

listuje si v nich ako vo fascikli

a nahlas mi z nich predčíta

 

dávno by som ju vykopla

ale viem

že znova budem potrebovať jej pomoc

 

Pocta Martinčekovi

večery pri peci

z Liptova baby

detstvo sa skončilo

Anča je ženou

praslica skropená slzami

na dvore ťahajú mačku zo studne

pani suseda pobosorovali

ževraj láska veľká ako smrť

ruky umýva v plameni

svet ktorý sa obzrie z rohu

úsmev ružolíci

líšky vyjú na mesiac

žehnám vám

poslední priekopníci

 

a nohy starej matere

modrali modrali

 

chleba v mlieku namáčaný

Alena Oravcová

(30.03.1992)

Študentka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Žije v Košiciach, píše poéziu. Venuje sa žurnalistike a výtvarnému umeniu. Členkou klubu je od roku 2015.

Ocenenia

Wolkrova Polianka 2013 (čestné uznanie), Literárna Senica 2013 (laureátka), Akademický Prešov 2015 (1. miesto – poézia), Akademický Prešov 2016 (1.miesto - poézia),  Cena Rudolfa Fabryho 2016 (1.prémia - poézia).

Publikovala

Zborník klubu PARNAS (2016), Dotyky.

Vydala

Samostatne knižne doposiaľ nepublikovala.