Milan Ladyka

(06.07.1981)

Žije v Ťahyni, venuje sa poézii a výtvarnému umeniu, členom literárneho klubu je od roku 2000.

Ocenenia

Viacnásobný laureát súťaží Literárne KošiceLiterárna Senica Laca NovomeskéhoMúza, Zemplínske peroDúhová lampa z krajiny zázračnoAkademický PrešovLiterárny Zvolen. Ocenený čestným uznaním na lit. časti súťaže Horalfest 07.

Publikoval

Slovenský rozhlas, Dotyky, Literárne kroky, Vertigo, Psí víno, denník Korzár a viaceré zborníky, naposledy zborník literárneho klubu PARNAS (2016) a Priúzko (2021).

Vydal

Studňa a iné veci (Renoma, Michalovce 2014)

Ukážky z tvorby pre rozhlas

Poetissimo - Deň slepcov11. 6. 2009, 17,30; Rádio Regina