xxx

Večer sa zo vzduchu

snažím zachytiť tvoju vôňu

a poskladať ju do môjho červeného zošita.

 

Každé ráno ti z oblohy

čítam lepší návod na dotyky.

 

Dýcham ťa cez otvorené okno, keď prší.

Líhaš si do mňa.

Som na znamenie,

a ty nezastavuješ.

 

 

Letná

Navštevuješ ma cez kožu,

si môj vitamín dé.

Mlčaním hreješ.

 

Mámim ťa,

obraciam ti rutinu hore nohami.

 

Sviečku vždy zhasneš prstami,

a ja jej závidím.

 

 

Narýchlo

Obrázky lepím do vlažného šera.

 

Chcem nech si pamätáš naše prvé dažde,

mrholenia,

kvapky, čo si mi z líc utieral očami.

 

K bolesti už nie je ďaleko.

Pred tým než sa pobalím,

povedz mi prosím ešte

aký je dnes deň.

 

 

Kontakt

Sťahujem ťa z kože

ako ružového lososa,

aby som nahliadla pod povrch.

 

Ja som z hliny,

premieňaná podľa tvojich predstáv.

Tancujem ti medzi prstami,

aby si ma ešte nedal vypáliť.

 

A môžem ťa rozkrájať na kúsky,

vždy budeš celý.

Stále pripravený sa mi vyšmyknúť.

Adela Kučkovská

(18.07.2000)

Absolventka gymnázia na ul. D. Tatarku v Poprade. Venuje sa poézií, výtvarnému umeniu a spevu.

Členkou literárneho klubu je od roku 2016.

Ocenenia

Literárny Kežmarok 2012 (3. miesto próza), Literárny Kežmarok 2015 (3. miesto poézia), Literárny Kežmarok 2017 (3. miesto poézia), Literárny Kežmarok  2018 (čestné uznanie  poézia), Poetická Ľubovňa 2018 (2. miesto poézia), Poetická Ľubovňa 2019 (2. miesto poézia), Literárny Kežmarok 2019 (1. miesto poézia)

Publikovala

Doteraz samostatne nepublikovala.