Mária Jankalová-Vaškovičová

(06.04.1962)

Žije v Gelnici, je samostatne zárobkovo činnou osobou, venuje sa poézii. Členkou literárneho klubu je od roku 1982.

Ocenenia

Viacnásobná laureátka Wolkrovej Polianky a iných literárnych súťaží.

Publikovala

Nové slovo mladých, Slovenské pohľady, Romboid, Dotyky, Literárna príloha Smeny, Literárny týždenník. Okrem iných zborníkov aj v zborníkoch klubu PARNAS (2016) a Priúzko (2021).

Vydala

Zastávka na znamenie (Bratislava, Smena 1990), Napospas vetru, vode (Levoča, Modrý Peter 1996), Smädné studne (Spišská Nová Ves, FAMA art 2017).