Martin Horbal

(23.10.1980)

Žije v Spišskej Novej Vsi, pracuje ako grafik súkromnej firmy. Je spolutvorcom rozhlasového zábavníka Vlak. Venuje sa próze, poézii a textovej tvorbe. Členom literárneho klubu je od roku 2003.

Ocenenia

Svoju tvorbu doposiaľ na literárnych súťažiach neprezentoval.

Publikoval

Slovenský rozhlase a v zborníkoch literárneho klubu Posúvanie (2007) a PARNAS (2016).

Ukážky z tvorby pre rozhlas

Pánska jazda 11/2004 (Lessie sa vracia)31.12.2004; 11:05; Rádio Regina
Motýle - poviedka19.10.2005; 9:00; Rádio Regina