S básnikom na kolenách

Deň za oknami plynie slobodne,
včerajší dážď sa v poludňajšom sparne
a poza domy
vracia zo zeme. Stará mama
vo vyvetranej kuchyni
mastnou handrou zabíja muchy a roztrúsené
jablčné jadierka. Asi
určite po mne. A ja
tu takto: sedím
až mi tŕpnu nohy, učím sa jedinej
jedinečnej poézii, nedávam si pozor
na to, čo si myslím, čo
hovorím. Mocujem sa s novým kotúčom
toaletného papiera.
Na potrhanie
svoj.

 

Třikrát makarónske rubáí

Monológy pred spaním

 

Ach, Irenko Velichová –

jsi... A kdo tě převychová?

Prišiel básnik zo Slovenska,

mal len slová, slová, slová...

 

–––––

 

Ach, Irenko, sobě chytrá,

řekni mi, jak bylo zítra...

A nemám rým! (Neslýchané

za čias Suchého a Šlitra).

 

–––––

 

Ach, Irenka pro Irenku,

v sobě mám z čeho jsem venku.

Spíš, ako mi v tieni bledne

tvár písmenko po písmenku.

Pavol Garan

(21.08.1978)

Žije v Dobšinej, venuje sa poézii. Členom literárneho klubu je od roku 2001.

Ocenenia

Viacnásobný laureát Literárneho Zvolena, Wolkrovej Polianky, laureát súťaže Literární Vysočina 2009 a ďalších súťaží.

Publikoval

Literárne kroky, Dotyky, Dielňa Nového slova, LET, Slovenské pohľady, Knižná revue, Tvar, RAK, Psí víno, Obrys-Kmen, Plzeňský literární život, Slovenský rozhlas,  literárny portál Knihy na dosah,  zborníky Dlh (Vienala 2004), Posúvanie (2007), antológia súčasnej slovenskej poézie Päť x päť (Literárne informačné centrum Bratislava, 2012) a zborník PARNAS (2016). Ukážky z jeho tvorby boli preložené do angličtiny (John Minahane, Slovak Literary Review) a španielčiny (Alejandro Hermida de Blas, Nayagua).

Vydal

Zbierku poézie Smrť zahroteným prstom (Vydavateľstvo SSS, Bratislava 2007), Jednotlivec (Trochejský kôň) (Vydavateľstvo DALi, Košice 2009), Šla Pavla šalviou (FAMA art, Spišská Nová Ves 2017).

Ukážky z tvorby pre rozhlas

PatyVlastný prednes
UtekámVlastný prednes básne
Poetissimo - Zahroteným prstom12. 6. 2008, 9,30; Rádio Regina
Podaromnici11. 12. 2017 o 18:15, Rádio Devín