Paľo Hudák sa napil vína a nevraví

V náhlom opojení, možno v ľaku
z rýchlosti a smeru - istota:

Dobrovoľne nikdy z tohto vlaku
nevystúpim. Keď ma vysotia,

(náhodou a naschvál) ako navždy,
budem ďalej letieť v smere jazdy.

 

Úzkosť

Naoko ešte hrdá.
A naokolo tma.

Spusť riasy, oploť ma,
lebo ma nájdu ľudia,

ukážu na mňa v pustom
dni zahroteným prstom.

 

5.00

Klaksóny zachrípnutých busov ne- a neladia,
a slepá ulička má uši o to tenšie...

Z už bytu nebohej sa ozývajú štence,
iba pár borcov z nočných pitiek drží nálada.

V byte 6 nechá muž 2 inak rozostlané.
Žena si nájde niečo na čítanie.

 

Paty

Nad vodou stojí dievča v bielom,
len čo mu vánok sladne na koži

naliatej svetlom, keď noc roznoží
akoby za violončelom.

(Za správnu mincu) vo fontáne
vidí deň, čo sa nám len stane.

 

Džez 1960

Pán... sadá za bubny...
Po tichom pradení

môj oslobodený
duch prahne v zárubni

kavámy Vltava
„Sklenku?”
„Ste láskavá.”

Pavol Garan

(21.08.1978)

Žije v Dobšinej, venuje sa poézii. Členom literárneho klubu je od roku 2001.

Ocenenia

Viacnásobný laureát Literárneho Zvolena, Wolkrovej Polianky, laureát súťaže Literární Vysočina 2009 a ďalších súťaží.

Publikoval

Literárne kroky, Dotyky, Dielňa Nového slova, LET, Slovenské pohľady, Knižná revue, Tvar, RAK, Psí víno, Obrys-Kmen, Plzeňský literární život, Slovenský rozhlas,  literárny portál Knihy na dosah,  zborníky Dlh (Vienala 2004), Posúvanie (2007), antológia súčasnej slovenskej poézie Päť x päť (Literárne informačné centrum Bratislava, 2012) a zborník PARNAS (2016). Ukážky z jeho tvorby boli preložené do angličtiny (John Minahane, Slovak Literary Review) a španielčiny (Alejandro Hermida de Blas, Nayagua).

Vydal

Zbierku poézie Smrť zahroteným prstom (Vydavateľstvo SSS, Bratislava 2007), Jednotlivec (Trochejský kôň) (Vydavateľstvo DALi, Košice 2009), Šla Pavla šalviou (FAMA art, Spišská Nová Ves 2017).

Ukážky z tvorby pre rozhlas

PatyVlastný prednes
UtekámVlastný prednes básne
Poetissimo - Zahroteným prstom12. 6. 2008, 9,30; Rádio Regina
Podaromnici11. 12. 2017 o 18:15, Rádio Devín