Patrícia Gabrišová

(16.08.1990)

Narodila sa v Trenčíne, v súčasnosti žije v Košiciach. Vyštudovala slovenský jazyk a históriu na UPJŠ v Košiciach. Pôsobí ako učiteľka. Členkou klubu je od roku 2021.

Ocenenia

ARS Šafarikiana 2016, Literárna Senica 2018 (3. miesto – próza),Poetická Ľubovňa 2022 (1. miesto - próza, čestné uznanie - poézia), Literárny Lučenec 2023 (2. miesto - próza), Jašikove Kysuce 2023 (čestné uznanie - próza).

Publikovala

Básne publikovala v časopise Dotyky a macedónskom časopise Sovremeni dijalozi (Contemporary dialogues), články v Literárnych novinách a časopise Slovenčinári, recenzie na portáli Knihy na dosah a Knižná revue, Cez suchých steblá tráv - zborník Poetickej Ľubovne (2022).

Vydala

Samostatne doposiaľ nepublikovala.