Lenka Fábryová

(09.12.1974)

Žije v Poprade, pracuje v oblasti klinického skúšania liekov. Je členkou literárneho klubu od roku 2003, píše prózu.

Ocenenia

Jašíkove Kysuce 2010 (Čestné uznanie), Poetická Ľubovňa 2011 (Cena Ľubovnianskeho literárneho klubu), Poetická Ľubovňa 2012 (3. miesto – próza).

Publikovala

Slovenský rozhlas (2012), zborník klubu Posúvanie (2007) a PARNAS (2016).

Vydala

Do neba ma nevezmú (Marenčin PT, 2019)