Lenka Fábryová

(09.12.1974)

Žije striedavo v Poprade a v Bratislave. Venuje sa organizovaniu kultúrnych a literárnych podujatí, ako aj vedeniu literárneho klubu v Poprade. Píše prózu, členkou Spišského literárneho klubu je od roku 2003.

Ocenenia

Jašíkove Kysuce 2010 (Čestné uznanie), Poetická Ľubovňa 2011 (Cena Ľubovnianskeho literárneho klubu), Poetická Ľubovňa 2012 (3. miesto – próza).

Publikovala

V časopisoch Glosolália, Orol Tatranský, Dotyky a v Slovenskom rozhlase (2012), v zborníkoch Posúvanie (2007), PARNAS (2016), Dozrievanie (2018) a Priúzko (2021).

Vydala

Do neba ma nevezmú (Marenčin PT, 2019)