Silvia Dlugolinská

(07.07.1978)

Žije v Poprade - Veľkej, v súčasnosti si plní materské povinnosti. Venuje sa poézii, členkou klubu je od roku 2010.

Ocenenia

Horalfest 2010 (3. miesto v kat. poézia), Literárna Senica L. Novomeského 2011 (Hlavná cena), Poetická Ľubovňa 2011(čestné uznanie), Poetická Ľubovňa 2012 (3. miesto).

Publikovala

Zborník klubu PARNAS (2016).

Vydala

Zbierka poézie Mirizmá (2014)