Matej Barč

(14.08.1993)

 Žije v Spišskej Novej Vsi, venuje sa poézii a pokusom o preklad najmä z ruštiny. Členom literárneho klubu je od roku 2009.

Ocenenia

Wolkrová Polianka 2016 (čestné uznanie).

Publikoval

Vertigo, literárny portál Knihy na dosah, Dotyky a zborníky literárneho klubu PARNAS (2016) a Priúzko (2021).

Vydal

Samostatne knižne doposiaľ nepublikoval.