Lenka Želonková

(15.12.2000)

Študuje na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove. Žije v Prešove, venuje sa próze. Členkou klubu je od roku 2017.

Ocenenia

Mladá slovenská poviedka 2012, 2016, 2017 (čestné uznanie), Gerbócova literárna Snina 2015 (2. miesto), (Ne)Ľudskosť a dnešný svet 2015 (1. miesto), Jašíkove Kysuce 2016 (čestné uznanie), Poetický Púchov 2016 (2. miesto), Múdra príroda 2017 (3. miesto), Práva detí očami detí 2017 (čestné uznanie), Literárna Senica L. Novomeského 2017 (čestné uznanie), Putujúce pero 2018 (1. miesto), esejistická súťaži Katedry bioetiky UNESCO 2018 (1. miesto), Poetická Ľubovňa 2020 (cena poroty za poéziu i prózu).

Publikovala

V časopisoch doposiaľ nepublikovala.

Vydala

Samostatne doposiaľ nepublikovala