Lenka Želonková

(15.12.2000)

Študuje na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove. Žije v Prešove, venuje sa próze. Členkou klubu je od roku 2017.

Ocenenia

Putujúce pero 2018 (1. miesto), Poetická Ľubovňa 2019 (1. miesto), Literárna Senica L. Novomeského 2019 (1. miesto), Poetická Ľubovňa (cena poroty) a iné.

Publikovala

Dotyky

Vydala

Samostatne doposiaľ nepublikovala