Lenka Želonková

(15.12.2000)

Študuje špeciálnu pedagogiku na Prešovskej univerzite v Prešove. Žije v Prešove, venuje sa próze. Členkou klubu je od roku 2017.

Ocenenia

Putujúce pero 2018 (1. miesto), Poetická Ľubovňa 2019 (1. miesto), Literárna Senica L. Novomeského 2019 (1. miesto), Poetická Ľubovňa (cena poroty), Mladá slovenská poviedka 2020 (1. miesto), Literárna súťaž festivalu Končiny 2021 (2. miesto) a iné.

Publikovala

Dotyky, Slovenské pohľady, Vertigo, Zborník Mladej slovenskej poviedky 2020, zborník klubu Priúzko (2021), Cez suchých steblá tráv - zborník Poetickej Ľubovne (2022).

Vydala

Zvliekanie (FAMA art Spišská Nová Ves, 2022)