Ladislav Štiffel

(29.12.1981)

Žije v Spišskej Novej Vsi, pracuje ako referent nákupu v  Matejovciach pri Poprade. Venuje sa poézií. Členom literárneho klubu je od roku 2015.

Ocenenia

Literárny Lučenec 2016 (1. miesto - poézia).

Publikoval

Dotyky, Divoké víno, zborníky literárneho klubu PARNAS (2016) a Priúzko (2021).

Vydal

Samostatne knižne doteraz nepublikoval.