Júlia Čurillová

(16.05.1969)

Riaditeľka Základnej školy v Bystranoch. Žije v Domaňovciach, venuje sa poézii. Členkou literárneho klubu je od roku 1993.

Ocenenia

Viacnásobná laureátka Chalúpkovho Brezna a Literárneho Zvolena, ocenenia získala aj na Wolkrovej PoliankeLiterárnom KežmarkuPoetickej Ľubovni a Literárnej Senici. Víťazka súťaže DEBUT 2007.

Publikovala

Literárne kroky, Dielňa Nového slova, Gama magazín, Dotyky, Slovenský rozhlas, literárny portál Knihy na dosah,  zborník Správna chvíľa (1993) a v zborníkoch klubu Presýpacie more (1996), Posúvanie (2007) a PARNAS (2016).

Vydala

Sedmoláska (Vydavateľstvo ABH, Trenčianské Teplice 2008), Kľúče od neba (Fama Art, Spiš. Nová Ves 2012), pre SRo pripravila umelecko-publicistické pásmo S deťmi vetra (5. 4. 2009; 20,05 Rádio Slovensko).

Ukážky z tvorby pre rozhlas

Poetissimo - Sedmoláska2. 10. 2008, 9,30; Rádio Regina