Tamara Čarnogurská

(08.02.1980)

Pochádza zo Spišskej Belej, pracuje v Nemecku v Opatrovateľskom dome pre starých, chorých a opustených, kde študuje odbornú školu na túto profesiu. Píše poéziu a prózu. Členkou klubu je od roku 1999.

Ocenenia

Ocenenia na súťažiach doposiaľ nezískala.

Publikovala

Literárne kroky, zborníky klubu Posúvanie (2007), PARNAS (2016) a Priúzko.