Ako sa stať členom

Spišský literárny klub je voľné združenie autorov všetkých literárnych žánrov. Po Spišskom osvetovom stredisku (1981-2012) bola od 1. 1. 2013 jeho zriaďovateľom Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi. Od 24. 9. 2016 klub prešiel pod občianske združenie FAMA art. Členovia sa však vďaka dobre spolupráci do 23. 11. 2019 naďalej stretávali v priestoroch Spišskej knižnice. Od 25. 1. 2020 sa po zmene vedenia Spišského osvetového strediska stretnutia členov klubu konajú opäť pod strechou pôvodného zriaďovateľa.

Klub nemá nijakú vnútornú hierarchizovanú štruktúru. Len z potreby zabezpečovať stretnutia sa člení na vedúceho a členov, pričom vedúci sa podľa zvykového práva so všetkými organizačnými otázkami obracia na svoj jediný výkonný orgán, ktorým je pracovníčka zriaďovateľa klubu, pani Mgr. Zuzana Podvojská, a ktorá s vedúcim klubu konzultuje všetky potrebné organizačné otázky. Členov na viac-menej nepravidelné stretnutia, konajúce sa spravidla každý druhý mesiac, zvoláva elektronickou poštou vedúci klubu.

Štatút člena (nijako neudeľovaný, ale po úspechoch hrdo nosený) môže získať každý, kto sa viackrát po sebe s evidentným záujmom na tvári zúčastňuje stretnutí klubu, prináša naň svoje pokusy, ktoré nazýva literatúrou, číta ich tam a za túto službu svojim spolubratom je ochotný znášať ich kritiku až hanobenie, v najkrajnejšom prípade i slová uznania.

Členstvo zaniká po postihnutí chronickým záchvatom nezáujmu a literárnej letargie, prípadne nezaslúženým odchodom na Parnas (v slovenskom preklade PárNás). Vyššie uvedeným spôsobom postihnutý člen  je vtedy povinný vytrvalo a systematicky najmenej pol roka ignorovať pozvánky, a pri všetkej úcte mať tak na háku celú klubovú spoločnosť, následkom čoho sa mu pozvánky na stretnutia prestanú posielať.

Zaniknuté členstvo je obnoviteľné tým, že osoba, nemajúca dlhšie o stretnutia záujem, ho zrazu prejaví, prostredníctvom niektorého z členov, či z týchto stránok sa dozvie, kedy je najbližšie stretnutie a zúčastní sa ho.

Kto je presvedčený, že jediným zmyslom jeho pohnutej mladosti (až neskoršieho parobského a dievockého veku) je podstupovať práve tieto príkoria, neváha a kontaktuje sa podľa nasledujúcich pokynov:

  • občania bývajúci na Spiši - osobne či písomne na adresu klubu
  • občania bývajúci na ostatnom Slovensku – tak isto.

Budeme sa tešiť.

Adresár členov klubu poblikujúcich na webe SLK

Meno a priezvisko Člen od Adresa Email
 
Matej Barč 2009 053 32 Hnilčík 226
Hnilčík
matejbarc@gmail.com
Beáta Blahová 2011 P. Horova 10
080 01 Prešov
bblahova46@gmail.com
Tamara Čarnogurská 1999 Novomeského 39
059 01 Spišská Belá
tamara.carnogurska@gmail.com
Júlia Čurillová 1993
05302 Domaňovce 30
curillova.julia@gmail.com
Silvia Dlugolinská 2010 Široká 38
058 01 Poprad - Veľká
silvia.dlugolinska@gmail.com
Daniela Dubivská 1985 Za kaštieľom 3/37
053 11 Smižany
dubivska.daniela@gmail.com
Lenka Fábryová 2003 Štúrova 131/16
058 01 Poprad
lenka.fabryova@stonline.sk
Pavol Garan 2001 Lesná 675
049 25 Dobšiná
pavol.garan@gmail.com
Katarína Gecelovská 2011 Slavkovská 22
040 01 Košice
katarina0307@gmail.com
Martin Hatala 2004 Tr. SNP 17
040 11 Košice
dragonwalker@post.sk
Martin Hlavatý 2002 Muránska 4
052 01 Spišská Nová Ves
aflpromotion@gmail.com
Martin Horbal 2003 Svätoplukova 8/4
052 01 Spišská Nová Ves
martin.horbal@gmail.com
Mária Jankalová-Vaškovičová 1982 Hnilecká 880/36
056 01 Gelnica
ajvagelnica@gmail.com
Peter Karpinský 1994 Hviezdoslavova 4/13
052 01 Spišská Nová Ves
p.karpinsky@gmail.com
Lucia Kmeťová 2011 Slavkovská 22
040 01 Košice
lgecelovska@gmail.com
Adela Kučkovská 2017 Petržalská 7
060 01 Kežmarok
adeline.kucko@gmail.com
Milan Ladyka 2000 Rázusova 13
071 01 Michalovce
milan.ladyka@gmail.com
Ema Malíšková 2012 Francisciho 41
054 01 Levoča
emasquirrel@centrum.sk
Alena Oravcová 2015 Jedlíkova 17
040 11 Košice
ally.oravcova@gmail.com
Ján Petrík 1981 Hutnícka 3/5
Spišská Nová Ves
petrik@rup.sk
Ján Petrík st. 2016 Krčméryho 2/9
Spišská Nová Ves
johannp1949@gmail.com
Katarína Pirhačová 2016
Spišská Nová Ves
katka.pirhacova@gmail.com
Tomáš Repčiak 1993 Komenského 23/9
052 01 Spišská Nová Ves
repciak1@gmail.com
Viliam Rosinský 2019
Spišská Nová Ves
bmrosinsky@gmail.com
Lucia Rybárová 2020 Wuppertálska 55
040 23 Košice
lucia.rybarova87@gmail.com
Lenka Šafranová 2009 Topásová 29
Košice
marivcvet@gmail.com
Štefan Šimko 1981 Obchodná 83
053 15 Hrabušice
stefan.simko@centrum.sk
Dalimír Stano 2014 Aténska 2
040 13 Košice
dali.stano@gmail.com
Ladislav Štiffel 2015 Lipová 11/4
Spišská Nová Ves
ladislav.stiffel@gmail.com
Lenka Želonková 2017
Prešov
32Lenka32@gmail.com
 

Adresa klubu

Spišské osvetové stredisko
Spišský literárny klub
Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves

Organizačný pracovník:
Martin Hlavatý

Tel.: 053/4425250

e-mail: osbeta5@osvetasnv.sk

Vedúci klubu:
Ján Petrík

Tel: 0910676861

e-mail: petrik@rup.sk