Ako sa stať členom

Spišský literárny klub je voľné združenie autorov všetkých literárnych žánrov. Po Spišskom osvetovom stredisku (1981-2012) bola od 1. 1. 2013 jeho zriaďovateľom Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi. Od 24. 9. 2016 klub prešiel pod občianske združenie FAMA art. Členovia sa však vďaka dobre spolupráci do 23. 11. 2019 naďalej stretávali v priestoroch Spišskej knižnice. Od 25. 1. 2020 sa po zmene vedenia Spišského osvetového strediska stretnutia členov klubu konajú opäť pod strechou pôvodného zriaďovateľa, aj keď to bolo po spojení so Spišskou knižnicou premenované na Spišské kultúrne centrum a knižnica.

Klub nemá nijakú vnútornú hierarchizovanú štruktúru. Len z potreby zabezpečovať stretnutia sa člení na vedúceho a členov, pričom vedúci sa podľa zvykového práva so všetkými organizačnými otázkami obracia na svoj jediný výkonný orgán, ktorým je pracovník zriaďovateľa klubu, pán Martin Hlavatý, a ktorá s vedúcim klubu konzultuje všetky potrebné organizačné otázky. Členov na viac-menej nepravidelné stretnutia, konajúce sa spravidla každý druhý mesiac, zvoláva elektronickou poštou vedúci klubu.

Štatút člena (nijako neudeľovaný, ale po úspechoch hrdo nosený) môže získať každý, kto sa viackrát po sebe s evidentným záujmom na tvári zúčastňuje stretnutí klubu, prináša naň svoje pokusy, ktoré nazýva literatúrou, číta ich tam a za túto službu svojim spolubratom je ochotný znášať ich kritiku až hanobenie, v najkrajnejšom prípade i slová uznania.

Členstvo zaniká po postihnutí chronickým záchvatom nezáujmu a literárnej letargie, prípadne nezaslúženým odchodom na Parnas (v slovenskom preklade PárNás). Vyššie uvedeným spôsobom postihnutý člen  je vtedy povinný vytrvalo a systematicky najmenej pol roka ignorovať pozvánky, a pri všetkej úcte mať tak na háku celú klubovú spoločnosť, následkom čoho sa mu pozvánky na stretnutia prestanú posielať.

Zaniknuté členstvo je obnoviteľné tým, že osoba, nemajúca dlhšie o stretnutia záujem, ho zrazu prejaví, prostredníctvom niektorého z členov, či z týchto stránok sa dozvie, kedy je najbližšie stretnutie a zúčastní sa ho.

Kto je presvedčený, že jediným zmyslom jeho pohnutej mladosti (až neskoršieho parobského a dievockého veku) je podstupovať práve tieto príkoria, neváha a kontaktuje sa podľa nasledujúcich pokynov:

  • občania bývajúci na Spiši - osobne, telefonicky či elektronicky na adrese klubu
  • občania bývajúci na ostatnom Slovensku – tak isto.

Budeme sa tešiť.

Adresár členov klubu poblikujúcich na webe SLK

Meno a priezvisko Člen od Adresa Email
 
Matej Barč 2009
Spišská Nová Ves
matejbarc@gmail.com
Beáta Blahová 2011
Prešov
bblahova46@gmail.com
Tamara Čarnogurská 1999
Spišská Belá
tamara.carnogurska@gmail.com
Júlia Čurillová 1993
Domaňovce
curillova.julia@gmail.com
Silvia Dlugolinská 2010
Poprad - Veľká
silvia.dlugolinska@gmail.com
Daniela Dubivská 1985
Smižany
dubivska.daniela@gmail.com
Lenka Fábryová 2003
Poprad
lenka.fabryova@stonline.sk
Patrícia Gabrišová 2021
Košice
168pgabrisova@gmail.com
Pavol Garan 2001
Dobšiná
pavol.garan@gmail.com
Katarína Gecelovská 2011
Košice
katarina0307@gmail.com
Martin Hlavatý 2002
Spišská Nová Ves
aflpromotion@gmail.com
Martin Horbal 2003
Spišská Nová Ves
martin.horbal@gmail.com
Mária Jankalová-Vaškovičová 1982
Gelnica
ajvagelnica@gmail.com
Peter Karpinský 1994
Spišská Nová Ves
p.karpinsky@gmail.com
Lucia Kmeťová 2011
Košice
lgecelovska@gmail.com
Adela Kučkovská 2017
Kežmarok
adeline.kucko@gmail.com
Milan Ladyka 2000
Michalovce
milan.ladyka@gmail.com
Ján Mackovjak 2021
jan.mackoviak90@gmail.com
Ema Malíšková 2012
Levoča
maliskova41@gmail.com
Ján Petrík 1981
Spišská Nová Ves
petrik@rup.sk
Ján Petrík st. 2016
Spišská Nová Ves
johannp1949@gmail.com
Katarína Pirhačová 2016
Spišská Nová Ves
katka.pirhacova@gmail.com
Janko Račko 2021
Bardejov
janyr1@gmail.com
Tomáš Repčiak 1993
Spišská Nová Ves
repciak1@gmail.com
Lucia Rybárová 2020
Košice
lucia.rybarova87@gmail.com
Lenka Šafranová 2009
Košice
marivcvet@gmail.com
Štefan Šimko 1981
Hrabušice
stefan.simko@centrum.sk
Dalimír Stano 2014
Košice
dali.stano@gmail.com
Ladislav Štiffel 2015
Spišská Nová Ves
ladislav.stiffel@gmail.com
Amálka Ľudmila Valenčíková 2018
Spišská Nová Ves
amalka93@gmail.com
Lenka Želonková 2017
Prešov
lenka.zelon@gmail.com
 

Adresa klubu

FAMA art, o. z.
Spišský literárny klub
Hutnícka 3418/3, 052 01 Spišská Nová Ves

Vedúci klubu:
Ján Petrík

Tel: 0910676861

e-mail: info@famaart.sk

Manažér klubu:
Martin Hlavatý

Tel.: 0907156375

e-mail: aflpromotion@gmail.com