Zborníky

Na prahu (Osvet. stredisko, Spiš. Nová Ves 1982)
Na prahu (Osvet. stredisko, Spiš. Nová Ves 1982)
Presýpacie more (Spiš. osvet. stredisko a Nár. lit. centrum Bratislava, 1996)
Presýpacie more (Spiš. osvet. stredisko a Nár. lit. centrum Bratislava, 1996)
Posúvanie (Spiš. osvet. stred. Spiš. Nová Ves, 2007)
Posúvanie (Spiš. osvet. stred. Spiš. Nová Ves, 2007)
PARNAS [pa:r na:s] (FAMA art Spišská Nová Ves, 2016)
PARNAS [pa:r na:s] (FAMA art Spišská Nová Ves, 2016)
Priúzko (FAMA art Spišská Nová Ves, 2021)
Priúzko (FAMA art Spišská Nová Ves, 2021)
Pánska jazda (Regionálne kultúrne stred. Spiš. Nová Ves, 1994)
Pánska jazda (Regionálne kultúrne stred. Spiš. Nová Ves, 1994)

Menej je niekedy viac

Menej je niekedy naozaj viac, ale čo je menej?

Pre zdravú existenciu literárneho klubu je to podstatná otázka. Každý klub má totiž tendenciu nechať po sebe o svojej existencii dôkazy v podobe zborníkov. Aj tu sa však zabúda, že vydávať v zborníkoch dlhší čas zväčša len básne tých istých ľudí, nepôsobí na ich rast stimulačne. Robí z nich oných „jednookých kráľov medzi slepými”.

Držiac sa tejto zásady vydal klub za doterajších tridsaťpäť rokov iba štyri zborníky. Prvý hneď po prvom roku existencie s názvom Na prahu (Okresné osvetové stredisko, Spišská Nová Ves 1982) a druhý tlačou toho istého vydavateľa (len teraz už premenovaného na Spišské osvetové stredisko) s názvom Presýpacie more, ktorý vyšiel pri príležitosti 15. výročia založenia klubu v roku 1996. Na vydanie zborníka prispelo Národné literárne centrum Bratislava.

V snahe zanechať stopu v regionálnej literárnej histórii aj pri príležitosti 25. roku svojej existencie vydal klub v decembri roku 2007 (teda rok po výročí) tretí zborník prác svojich členov, Posúvanie. V zborníku sa vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR, Nadácie Život bez obáv Košice a zriaďovateľa podarilo prezentovať nielen tvorbu vtedajších členov, ale aj viacerých autorov, ktorí tvorili jeho 25 ročnú históriu.

Pri príležitosti 35. výročia založenia klubu v r. 2016 vydal klub vo vydavateľstve FAMA art s finančnou podporou Mesta Spišská Nová Ves štvrtý zborník prác svojich členov s názvom PARNAS (čítaj [pa:r na:s]).

Zborník prác členov klubu s názvom Priúzko vyšiel v roku 2021 k 40. výročiu vzniku klubu. Na 140 stranách sa v ňom prezentovalo 24 autorov. Aj v prípade tohto zborníka šlo o výber z tvorby časopisecky a knižne etablovaných autorov. Zborník s finančnou podporou Mesta Spišská Nová Ves vyšiel vo vydavateľstve FAMA art.

K vydavateľským aktivitám klubu je potrebné pripočítať aj vydanie zborníka Pánska jazda, ktorý Regionálne osvetové stredisko (len ďalší názvoslovný variant zriaďovateľa nášho klubu) vydalo v roku 1994 z iniciatívy člena klubu Tomáša Repčiaka. Predstavili sa v ňom Milo Janáč, Peter Karpinský, Ondrej Molitoris, Alexander Piroš, Jozef Puchala, Tomáš Repčiak, Juraj Sabol a Peter Žeňuch, teda zväčša členovia SLK.