Vydali

Mária Vaškovičová - Jankalová (1962)

Zastávka na znamenie 1990
Napospas vetru, vode 1996
Smädné studne 2017

Marián Milčák (1960)

Priestupný rok 1989
Pevné hviezdy 1992
Siedma kniha spánku 2006
Mýtus a báseň 2010
Mramorová sieň 1992
Plnosť 1993
Ako sa číta báseň 2013
Hra s hadmi 2014
Ženy obedujúce s mŕtvimi 2000
 
 
 

Peter Milčák (1966)

Záprah pred zimou 1989
Pripravná čiara 57 2005
Postava a jej kompetencie v rozprávkovom texte 2006
Brum 2012
Ako sa číta obraz 2013
Ako sa číta báseň 2013
Mŕtve kvety medzi živými 2017
 

Vladimír Puchala (1967)

Jozef Puchala (1965)

Všetko čo chýba 1995
Krajina Kaina 2017

Lucia Eggenhofferová (1977)

Miroslav Želinský (1963)

Ondrej Žúdel (1940 - 2004)

 
 

Katarína Tomková (1984)

Ján Marton (1979)

Život nie je pes, je to suka 2009
Eskimák na korze 2010
Blues pre masy 2012
Láskoslovník 2013
Atentát na tnu 2013
Nultý ston 2013
Srať na lásku 2014
Vesmírne odrezky 2015
Nemenná 2017
Spod striech 2018
Požičovňa ticha 2019
 

Z kníh bývalých členov

Tak ako cieľom činnosti literárneho klubu by nemala byť snaha publikovať za každú cenu práce jeho členov v každoročných zborníkoch, nie je jeho zmyslom ani premeniť pôdu klubu na ring, v ktorom by sa súťažilo, kto si najskôr vydá knihu.

Kvalita tvorby viacerých členov Spišského literárneho klubu, však celkom prirodzene smerovala k tomu, že si napokon svojho vydavateľa našla.

Okrem kníh, ktoré vydali niektorí terajší členovia klubu a o ktorých vás informujeme na stránkach ich tvorby, by sme vás radi upozornili aj na knihy autorov, ktorí už klubom prešli.

Nie je to preto, aby sme sa ich perím chválili. Klub napokon, na ich vydaní zväčša zásluhu nemá. Výnimkou sú len niektoré knižky, ktoré zostavil člen klubu Tomáš Repčiak a ďalší člen, Ján Petrík ich opatril sprievodným slovom. Na vydaní tých, ktoré od roku 2012 vyšli vo vydavateľstve FAMA art - Ján Petrík sa pod ich grafickú podobu podpísal Martin Horbal.

Kvalita väčšiny vydaných textov i to, že vyšli v známych vydavateľstvách napokon potvrdzuje, že všetko sa to odohralo nie preto, aby sa potešili ich autori, ale preto, že majú čo povedať svojim čitateľom.

Na tejto stránke teda máte knihy autorov, vydané zväčša v čase, keď ešte boli členmi SLK. To, že sú medzi nimi aj knihy dnes už renomovaných spisovateľov, nás, samozrejme, môže iba tešiť.