Vydali

Mária Jankalová (1962)

Marián Milčák (1960)

Peter Milčák (1966)

Vladimír Puchala (1967)

Jozef Puchala (1965)

Lucia Eggenhofferová (1977)

Miroslav Želinský (1963)

Ondrej Žúdel (1940 - 2004)

 
 

Katarína Tomková (1984)

Ján Marton (1979)

 
 
 

Z kníh bývalých členov

Tak ako cieľom činnosti literárneho klubu by nemala byť snaha publikovať za každú cenu práce jeho členov v každoročných zborníkoch, nie je jeho zmyslom ani premeniť pôdu klubu na ring, v ktorom by sa súťažilo, kto si najskôr vydá knihu.

Kvalita tvorby viacerých členov Spišského literárneho klubu, však celkom prirodzene smerovala k tomu, že si napokon svojho vydavateľa našla.

Okrem kníh, ktoré vydali niektorí terajší členovia klubu a o ktorých vás informujeme na stránkach ich tvorby, by sme vás radi upozornili aj na knihy autorov, ktorí už klubom prešli.

Nie je to preto, aby sme sa ich perím chválili. Klub napokon, na ich vydaní zväčša zásluhu nemá. Výnimkou sú len niektoré knižky, ktoré zostavil člen klubu Tomáš Repčiak a ďalší člen, Ján Petrík ich opatril sprievodným slovom. Na vydaní tých, ktoré od roku 2012 vyšli vo vydavateľstve FAMA art - Ján Petrík sa pod ich grafickú podobu podpísal Martin Horbal.

Kvalita väčšiny vydaných textov i to, že vyšli v známych vydavateľstvách napokon potvrdzuje, že všetko sa to odohralo nie preto, aby sa potešili ich autori, ale preto, že majú čo povedať svojim čitateľom.

Na tejto stránke teda máte knihy autorov, vydané zväčša v čase, keď ešte boli členmi SLK. To, že sú medzi nimi aj knihy dnes už renomovaných spisovateľov, nás, samozrejme, môže iba tešiť.