Sever k juhu - Spišská Nová Ves - 25. 9. 2010

Vladimíra Ďuráková (V.L.A.S.) pri prednese
 

Foto: Radoslav Tomáš

Sever k juhu

25. septembra 2010 sa sever Slovenska opäť výraznejšie priblížil k juhu. Literárne určite. Na podnet Martina Dzúra, jedného z členov literárneho klubu V.L.A.S., ktorý pracuje pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci, sme na pôde nášho klubu privítali trojicu ich zástupcov. Okrem Martina ju tvorili i Vladimíra ĎurakováHanka Košková.

Prioritou bolo navzájom sa informovať o spôsobe fungovania klubov a tak sme sa, považujúc to za najrozumnejšie, rozhodli neorganizovať nič mimoriadne a stretnutiu sme nechali taký priebeh, na aký sme už roky zvyknutí. Na programe teda bolo len úvodné vzájomné predstavenie sa, interné klubové informácie, informácie o dvojmesačnom dianí na širšej „mladoautorskej“ literárnej scéne a kľúčová prezentácia najnovšej tvorby jednotlivých autorov a jej hodnotenie. Vybočením bola len úvodná snaha predstaviť hosťom základné rysy klub a nebývalý počet zúčastnených autorov, ktorý má na svedomí letná prestávke v perióde klubových stretnutí a to, že stretnutia sa zúčastnili aj tri nové autorky.

Druhú časť stretnutia tvorila večerná verejná prezentácia autorov oboch klubov v Divadelnom štúdiu pri Dome Matice slovenskej, ktorej sa zúčastnili už spomínaní autori klubu V.L.A.S. a traja autori Spišského literárneho klubu, Martin Horbal, Pavol Garan a Júlia Čurillová.

Ak predpokladáte, že stretnutie sa skončilo vzájomne úprimnými stiskami rúk, ďakovaním a vierou v zopakovanie, tentoraz v Lučenci, nemýlite sa. Zo strany Divadelného štúdia navyše padol i návrh prezentovať tu poéziu autorov aj častejšie, čo rozhodne potešilo. A zavŕšilo tak deň pocitom pohody a užitočnosti. Dosť na to, že sa týka menšinového žánru, akým je dnes poézia.