Prezentácia členov SLK - Nitra 18. 11. 2015

Pozvánka na Lit. kolokvium v UKF
Pozvánka na stretnutie (Lit. klub J. Jesenského)
Štvorica členov prezentujúca SLK v Nitre - Ema Malíšková, Ján Petrík, Tomáš Repčiak, Júlia Čurillová
Zľava: Tomáš Repčiak, Ema Malíšková, Ján Petrík a Júlia Čurillová krátko pred začiatkom v kaviarni Divadla A. Bagara
PhDr. Jozef Brunclík, PhD. z Katedry slovenskej literatúry UKF v Nitre predstavuje členov klubu
Doktorand UKF Mgr. Martin Navrátil interpretuje tvorbu J. Petríka
Ema Malíšková a Ján Petrík
Členovia klubu a študenti UKF - účastníci stretnutia
Ďalší členovia a klubu - účastníci stretnutia
Tomáš Repčiak predstavuje svoju tvorbu
Ema Malíšková prezentuje svoju tvorbu
Poďakovanie po prezentácii z rúk vedúceho klubu J. Jesenského
Účastníci i organizátori spoločne
Doc. PhDr. Igor Hochel, PhD. vedúci katedry slovenskej literatúry UKF s jednou zo študentiek
 
 

Foto: Milan Hlôška

Na pozvanie v Nitre

   Cesta členov SLK do Nitry sa pripravovala dlhší čas. Myšlienka vznikla na základe zámeru PhDr. Jozefa Brunclíka PhD., profesora Katedry slovenskej literatúry UKF ponúknuť niektorým zo svojich študentov možnosť interpretácie publikovaných textov členov SLK, ktoré by pred kolegami aj prezentovali.  Na autorov z nášho klubu sa obrátil aj preto, že niektorí z nich už podobné práce realizovali. V jednom prípade dokonca vo forme diplomovej práce.

   Príležitosť realizovať tento zámer vznikla počas Študentských dní nitrianských univerzít, ktoré organizovala FF UKF. Literárne kolokvium, ktorého sa zúčastnili Ema Malíšková, Júlia Čurillová, Tomáš Repčiak a Ján Petrík sa za účasti študentov školy uskutočnilo dopoludnia o 11:00. Biografiu každého z autorov prezentovali doktorand Mgr. Martin Navrátil a študenti Miroslava Košťálová a Milan Kolesík. Popoludní o 16:00 sa v kaviarni Divadla Andreja Bagara stretli členovia SLK s členmi Literárneho klubu Janka Jesenského. Klub pracuje pri divadle a jeho činnosť spočíva predovšetkým v organizovaní besied s autormi našej literatúry či vedy.

   Beseda spojená s prezentáciou tvorby členov SLK v Divadle A. Bagara začala interpretáciou tvorby každého z hosťujúcich autorov. Účastníkov, členov klubu J. Jesenského, medzi ktorými boli aj študenti UKF, zaujímala nielen tvorba, ale aj to, ako pracuje tak dlho existujúci Spišský literárny klub.