PARNAS v kaviarni eLAra - 16. 10. 2016

Plagát 16.10.2016
Ladislav Štiffel _ poézia
Lenka Fábryová - próza
Ema Malíšková - poézia
Martin Horbal - gitara, spev
Diváci

Foto: Štefan Malíšek

PARNAS v kaviarni eLAra 30. 10. 2016

Plagát 30.11.2016
Alena Oravcová - poézia
Katarína Gecelovská - próza
Matej Barč - poézia
Martin Horbal - gitara, spev
Diváci

Foto: Martina Ogurčáková

PARNAS v kaviarni eLAra - 13. 11. 2016

Plagát 13. 11. 2016
Silvia Dlugolinská - poézia
Lucia Kmeťová - próza
Mária Jankalová-Vaškovičová - poézia
Martin Horbal - gitara, spev; Ján Petrík - moderovanie
Diváci

Foto: Boris Papcún

PARNAS v kaviarni eLAra - 27. 11. 2016

Plagát 27. 11. 2016
Júlia Čurillová - poézia
Martin Hlavatý - próza
Ján Petrík - poézia
Martin Horbal - hudba, spev, moderovanie
Diváci

Foto: Miška Novisedláková

PARNAS v kaviarni eLAra - 11. 12. 2016

Plagát 11. 12. 2016
Martin Horbal - spev
Ján Petrík - moderovanie
Daniela Dubivská - poézia
Martin Horbal - próza
Milan Ladyka - poézia

Foto: Peter Dubivský

PARNAS v kaviarni eLAra

   Nápad prezentovať tvorbu niektorých autorov, ktorí publikovali v zborníku PARNAS, vznikol po úspešnej realizácii projektu LITERASA 2016. Realizovalo ho OZ FAMA art v spolupráci s SLK za finančnej podpory z verejných zdrojov prostredníctvom Fondu na podporu umenia a mal u publika dobrý ohlas.

   Prezentácia tvorby autorov zborníka bola rozdelená do štyroch častí. V rámci každej sa predstavili traja autori, najmä tí, ktorí na prezentáciu svojej tvorby nemali doteraz väčšie príležitosti. Vystúpenia jednotlivých autorov hudbou a spevom doplnil Martin Horbal.

- 16. 10. 2016 - Ladislav Štiffel (poézia), Lenka Fábryová (próza), Ema Malíšková (poézia)

- 30. 10. 2016 - Alena Oravcová (poézia), Katarína Gecelovská (próza), Matej Barč (poézia a preklad)

- 13. 11. 2016 - Silvia Dlugolinská (poézia), Lucia Kmeťová (próza), Mária Jankalová-Vaškovičová (poézia)

- 27. 11. 2016 - Júlia Čurillová (poézia), Martin Hlavatý (próza), Ján Petrík (poézia)

- 11. 12. 2016 - Daniela Dubivská (poézia), Martin Horbal (próza), Milan Ladyka (poézia)