LITERASA 7. 8. 2015

Plagát na 7. 8. 2015
Zľana: Ján Petrík, Duo Furman, Peter Milčák
Zľana: Ján Petrík, Duo Furman, Peter Milčák
Diváci Literasy

LITERASA 28. 8. 2015

Plagát 21. 8. 2015

LITERASA 28. 8. 2016

Spoločný plagát Literás 201
Plagát 28. 8. 2016
Zľava: Slavomír Rakyta a Michaela Regecová - hudba
Ján Petrík - moderátor
Tomáš Repčiak - poézia
Diváci

LITERASA 4. 9. 2016

Plagát 4. 9. 2016
Diváci
Ján Petrík - moderátor
Ján Mičuch - poézia
Zľava: Ján Petrík, Ján Mičuch - Tomáš Repčiak a Maťo Horbal - spev
Potlesk divákov

LITERASA 11. 9. 2016

Plafát 11. 9. 2016
Ján Petrík - moderátor
Diváci
Dalimír Stano - poézia
Slavomír Rakyta, Michaela Regecová - hudba
Zľava: Dalimír Stano - poézia, Slavomír Rakyta a Michaela Regecová - hudba

LITERASA 18. 9. 2016

Plagát 18. 9. 2016
Diváci
Zľava: Ján Marton - poézia, Ján Petrík -moderátor, Michaela Formelová a Martin Horbal - hudba a spev
Ján Marton - poézia
Zľava: Michaela Formelová, Martin Horbal - hudba a spev
Ján Marton - poézia

LITERASA 27. 8. 2017 - Dalimár Stano: Láska je retro - prezentácia knihy

Literasa - 27. 8. 2017
Diváci
Martin Horbal - gitara a spev
Dalimír Stano prezentuje svoju knihu
Ján Petrík - moderátor
Diváci
Ľudmila Hrušovská – Ján Smrek: Pod kvitnúcim oleandrom

LITERASA 3. 9. 2017 - Mária Vaškovičová-Jankalová: Smädné studne - prezentácia knihy

Plagát 3. 9. 2017
Martin Horbal - gitara a spev
Diváci a obsluha
Ján Petrík - moderátor
Mária Vaškovičová-Jankalová prezentuje svoju knihu
Diváci
Júlia Čurillová – Tomáš Repčiak: Alžbetin chrám

LITERASA 10. 9. 2017 - Pavol Garan: Šla Pavla šalviou - prezentácia knihy

Literasa 10. 9. 2017 - plagát
Ján Petrík - moderátor
Barbora Repková - gitara a spev
Diváci
Pavol Garan prezentuje svoju knihu
Martina Ogurčáková – Geraldine Aronova: Môj báječný rozvod
Zľava: Ján Petrík, Pavol Garan, Martina Ogurčáková a Barbara Repková

LITERASA 17. 9. 2017 - Ján Petrík: Nakladanie svetla do octu - prezentácia knihy

Literasa 17. 9. 2017 - plagát
Diváci pred začiatko
Michal Spišák a Ján Marton - hudba a spev
Maťo Horbal - moderátor
Ján Petrík prezentuje svoju knihu
Diváci
Júlia Čurillová – Tomáš Repčiak: Juliánin kľúč

LITERASA 27. 9. 2017 - Jozef Puchala: Krajina kaina - prezentácia

Literasa 24. 9. 2017 - plagát
Slavomír Rakyta - hudba
Diváci
Jozef Puchala prezentuje svoju knihu
Ján Petrík - moderátor
Započúvaní diváci
Martina Ogurčáková – Ján Šimonovič: Garcon

LITERASA 22. 9. 2018 - Tomáš Repčiak: Zobrané z PC a Vyčítanky

Literasa 22. 9. 2018 - plagát
Prezentované knihy
Diváci v kaviarni eLAra
Ján Petrík - moderátor prezentácie
Maťo Horbal - hudobný hosť
Tomáš Repčiak prezentuje svoje verše
Boris Papcún, Maťo Horbal a Slavo Rakyta - hudobní hostia
Autor v kruhu časti rodiny

Literasa 28. 11. 2018 - Ján Štiavnický: Zvony v srdci

Literasa 28. 11. 2018 - plagát
Plagát podujatí 750. výr. prvej písomnej zmienky o meste SNV
Účastníci prezentácie
Ján Petrík - redaktor FAMA art a moderátor prezentácie
Ján Štiavnický, syn autora o jeho knihe
Ján Volný, primátor mesta SNV k prezentácii v ránci 750 výr. prvej písomnej zmienky
Primátor mesta SNV a redaktor vydavateľstva
Autogramiáda so synom autora a ilustrátorom Emilom Labajom

Literasa 26. 2. 2019 - Daniela Dubivská: Vinná z mlčania

Literasa 26. 1. 2019 - plagát
Pred začiatkom prezentácie
Adrián Ondov - spev a gitara
Ján Petrík - redaktor vydavateľstva a moderátor večera
Danka Dubivská - poétka, autorka knžky
S Ľubomírom Repaským autorom ilustrácií
Účastníci prezentácie
Gratulácie

Literasa 28. 9. 2019 - Dalimír Stano: To, čo je za očami

Literasa 29. 9. 2019 - plagát
Účastníci prezentácie
Moderátor prezentácie Ján Petrík
Dalimír Stano prezentuje svoju tvorbu z knihy
Pánska jazda - Martin Horbal - gotara, spev; Tomáš Repčiak - spev
Autor a vydavateľ
Autogramiáda

Literasa 5. 10. 2019 - Želmíra Zemčáková: Mám za sklom Lennonovu fotku

Účastníci prezentácie
Slavomír Rakyta - saxofóny
Priatelia
Autorka prezentuje básne svojej zbierky
Účastníci prezentácie
Autogramiáda

Literasa 2015

Literasa - literárno-hudobná terasa je projekt, ktorý vznikol v roku 2015 so zámerom prezentovať na verejne prístupnom priestranstve terasy kaviarne eLAra (v pôvodných priestoroch - Letná 76, Spišská Nová Ves) literárnu tvorbu začínajúcich i renomovaných autorov v sprievode hudby.

Na terase pred kaviarňou svoju tvorbu v roku 2015 s finančnou podporou Mesta Spišská Nová Ves prezentovali:

7. 8. 2015 - Peter Milčák a klavírne duo Furman

21. 8. 2015 - Pavol Garan a hudobná skupina Junkiezz

Literasa 216

Projekt LITERASA 2016 bol realizovaný v spolupráci s OZ FAMA art. Z verejných zdrojov ho podporil Fondu na podporu umenia a konal sa v nových priestoroch kaviarne eLAra na Letnej 34.

28. 8. 2016 - Tomáš Repčiak - poézia, Slavomír Rakyta a Michaela Regecová - hudba

4. 9. 2016 - Ján Mičuch - poézia, Tomáš Repčiak a Martin Horbal - hudba a spev

11. 9. 2016 - Dalimír Stano - poézia, Slavomír Rakyta a Michaela Regecová - hudba

18. 9. 2016 - Ján Marton - poézia, Michaela Formelová a Martin Horbal - hudba a spev

Literasa 2017

V rámci Litersy 2017 prezentovalo občianske združenie FAMA art knihy, ktoré vyšli v jeho vydavateľstve s podporou Fondu na podporu umenia.

Prezentácie sa konali vo dvore kaviarne eLAra (Letná 34, Spišská Nová Ves), alebo v jej vnútorných priestoroch. 

27. 8. 2017 - Dalimír Stano: Láska je retro - (poézia), Martin Horbal - (gitara, spev), Ľudmila Hrušovská – Ján Smrek: Pod kvitnúcim oleandrom - (prednes víťazky Naša Vansovej Lomnička).

3. 9. 2017 - Mária Vaškovičová-Jankalová: Smädné studne  - (poézia), Martin Horbal - (gitara, spev), Júlia Čurillová - Tomáš Repčiak: Alžbetin chrám - (prednes laureátky viacerých ročníkov Vansovej Lomnička, Naša Vansovej Lomnička, Hviezdoslavov Kubín a Chalúpkovo Brezno).

10. 9. 2017 - Pavol Garan: Šla Pavla šalviou - (poézia), Barbora Repková (gitara, spev), Martina Ogurčáková - Geraldine Aronová: Môj báječný rozvod (prednes laureátky viacerých ročníkov Naša Vansovej Lomnička).

 17. 9. 2017 - Ján Petrík: Nakladanie svetla do octu - (poézia), Ján Marton a Michal Spišák (gitary a spev), Júlia Curillová - Tomáš Repčiak: Juliána (prednes laureátky viacerých ročníkov Vansovej Lomnička, Naša Vansovej Lomnička, Hviezdoslavov Kubín a Chalúpkovo Brezno).

24. 9. 2017 - Jozef Puchala: Krajina Kaina - (poézia), Slavomír Rakyta (hudba), Martina Ogurčáková - Ján Šimonovič: Garcon (prednes laureátky viacerých ročníkov Naša Vansovej Lomnička).

Literasa 2018

Aj v rámci podujatia Litersa 2018 prezentovalo občianske združenie FAMA art knihy, ktoré vyšli v jeho vydavateľstve s podporou Fondu na podporu umenia.

Prezentácie sa konali vo dvore kaviarne eLAra (Letná 34, Spišská Nová Ves), alebo v jej vnútorných priestoroch.

- 22. 9. 2018 - Tomáš Repčiak: Zobrané z PC - (poézia), Martin Horbal (gitara, spev), Boris Papcún (gitara), Slavomír Rakyta (saxofóny), v podvečer - Jozef Valkošák (gitara a spev), Michaela Formelová (spev).

- 28. 11. 2018 - Ján Štiavnický: Zvony v srdci - Ján Štiavnický, syn autora (o knihe), Michaela Regecová (gitara).

Prezentácia sa konala v rámci programu osláv 750. výročia prvej písomnej zmienke o meste Spišská Nová Ves.

Literasa 2019

Prezentácie kníh vydavateľstva FAMA art v kaviarni eLAra na Literasách pokračovali aj v roku 2019.

- 26. 1. 2019 - Daniela Dubivská: Vinná z mlčania (poézia), Adrián Ondov - gitara a spev

- 28. 9. 2019 - Dalimír Stano: To, čo je za očami (poézia), Pánska jazda - spev

- 5. 10. 2019 - Želmíra Zemčáková: Mám za sklom Lennonovu fotku (poézia) - Slavomír Rakyta - saxofóny