Pamätný lisť riaditeľa NOC k 15. výročiu založenia klubu

List riaditeľa NOC k 15. výročiu klubu

Ocenenia k 20. výročiu založenia klubu

Cena prednostu KSK k 20. výročiu vzniku
Ocenenie prednostu KSK k 20. výročiu vzniku (1. str.)
Ocenenie prednostu KSK k 20. výročiu vzniku (2. str.)
Pocta generálneho riaditeľa NOC k 20. výročiu klubu

Pamätný list mesta k 35. výročiu založenia klubu na prijatí v Radnici mesta

Pamätný list mesta Spišská Nová Ves k 35. výročiu klubu
Členovia SLK po slávnostnom prijatí v Obradnej sieni Radnice s primátorom
Zápis do pamätnej knihy mesta
Kultúrny program obradu
Členovia SLK a hostia počas obradu
Poďakovanie mestu za ocenenie i finančnú podporu zborníka vydaného k výročiu
Časť členov SLK počas obradu
Presun členov SLK z Radnice do kaviarne eLAra na posedenie
 

Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja k 35. výročiu založenia klubu

Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja k 35. výročiu vzniku klubu
Preberanie ocenenia z rúk predsedu KSK Zdenka Trebuľu
Preberanie kvetov
Vedúci SLK Ján Petrík pri predstavovaní klubu
Podpis do pamätnej knihy KSK
Spoločná fotografia ocenených

Cena primátora mesta Spišská Nová Ves k 40. výr. vzniku klubu

Pozvánka
Cena primátora
Cena primátora
Podpis do pamätnej knihy mesta
Prevzatie ocenenia
Všetci ocenení (Cena mesta a Cena primátora) za r. 2021

Pamätný list Spišského kultúrneho centra a knižnice k 40. výročiu klubu

Pamätný list Spišského kultúrneho centra a knižnice k 40. výr. založenia klubua
Preberanie Pamätného listu z rúk Moniky Tkáčovej poverenej riadením SKCaK

Ocenenia klubu

   Ocenením každého literáta sú jeho úspechy u čitateľa. Začínajú však úspechmi u porotcov na literárnych súťažiach, či možnosťami publikovať. Ak si niekto všimne, že takéto úspechy dosahuje širšia skupinka ľudí a ocení ju, ako napr. svojho času Vojtech Kondrót, keď Spišskú Novú Ves vďaka vtedajším oceneniam členov klubu na rôznych súťažiach označil za hlavné mesto mladej slovenskej poézie, poteší to ešte viac.

   Na oceňovanie zo strany neliterárnych inštitúcií sú najvhodnejšie výročia. Bývajú slávnostnejšie, zväčša introvertnému literátovi nemusia vždy vyhovovať, ale aj on sa v kútiku duše poteší, že si niekto všimol jeho prácu.

   Úspechy Spišského literárneho klubu si tak pri príležitosti 15. výročia vzniku všimlo aj Národné osvetové centrum a jeho riaditeľ ocenil našu činnosť osobným listom a poďakovaním zriaďovateľovi i vedúcemu klubu za jeho pôsobenie v celoslovenskom kontexte.

   Košický samosprávny kraj sa klubu pri príležitosti 20. výročia vzniku za jeho činnosť poďakoval Ocenením prednostu KSK za podiel na tvorbe a rozvoji miestnej kultúry, Národné osvetové centrum zase najvyšším možným ocenením, Poctou generálneho riaditeľa NOC, "za vytváranie podmienok pre rozvoj talentu jednotlivých individualít".

   Pri príležitosti 35. výročia vzniku klubu ocenilo jeho činnosť mesto Spišská Nová Ves slávnostným prijatím v Radnici mesta za účasti primátora, ktorý klubu pri tejto príležitosti odovzdal Pamätný list  s poďakovaním za prácu vykonanú v prospech rozvoja mesta.

   Samotným ocenením bolo už slávnostné prijatie primátorom mesta Jánom Volným 21. 5. 2016 v Radnici mesta.

   25. 11. 2016 na slávnostnom zasadnutí predstaviteľov a zástupcov Košického samosprávneho kraja v Štátnom divadle v Košiciach bol medzi 23 jednotlivcami a kolektívmi kraja ocenený aj Spišský literárny klub. Z rúk predsedu KSK Zdenka Trebuľu prevzal vedúci klubu Ján Petrík Plaketu predsedu KSK k 35. výročiu vzniku klubu.

   21. 10. 2021 na slávnostnom udelení ocenení v Redute bolo Spišskému literárnemu klubu pri príležitosti 40. výročia vzniku klubu odovzdané ocenenie Cena primátora mesta Spišská Nová Ves za prínos v oblasti literárnej tvorby a publikačnej činnosti. Cenu z rúk primátora prevzal vedúci klubu Ján Petrík.

   Monika Tkáčová poverená riadením Spišského kultúrneho centra a knižnice zároveň klubu odovzdala Pamätný list SKCaK k 40. výročiu.