Literárne kroky

Literárne kroky ako nerealizovaná príloha Spišských hlasov - 1982

Literárne kroky ako nerealizovaná príloha Spišských hlasov - 1982
Literárne kroky ako nerealizovaná príloha Spišských hlasov - 1982

Literárne kroky ako príloha denníka Spišský KURIÉR v r. 1993 - 1996

Literárne kroky 1/1993
Literárne kroky 2/1994
Literárne kroky 1/1995
Literárne kroky 1/1995
Literárne kroky 1/1996
Literárne kroky 1/1996

Literárne kroky ako príloha denníkov Východoslov. novín v r. 1999 - 2000

Literárne kroky 1/1999
Literárne kroky 1/2000
Literárne kroky 7/2000

Literárne kroky vo vysielaní SRo - máj 2003 - marec 2004

Titulná str. scenára LK 1/2003 (3.5.2003)
Titulná str. scenára LK 3/2004 (6.3.2004)

Priestor na publikovanie

Snaha vydávať literárnu prílohu, v ktorej by mohli členovia klubu prezentovať svoju tvorbu a ktorá by ďalším autorov poskytovala možnosť kontaktu s klubom, je staršieho dáta. Prvé príspevky do zamýšľanej prílohy vtedajších okresných Spišských hlasov, ktorá sa už vtedy mala volať Literárne kroky, boli vybrané ešte začiatkom osemdesiatych rokov. Žiaľ, realizovať ju sa podarilo až oveľa, oveľa neskôr - v apríli 1993 vďaka sponzorom a vďaka pochopeniu týždenníka Spišský KURIÉR.

Na štyroch stranách malého novinového formátu vychádzali Literárne kroky do roku 1994 trikrát, neskôr, v rokoch 95 – 96, vzhľadom na rastúcu finančnú náročnosť, už len raz ročne. V roku 1999, po trojročnej prestávke sa táto možnosť naskytla opäť. Od decembra 1999 do mája 2000 mesačne na jednej novinovej strane Spišského a Tatranského denníka a od júna 2000 na dvoch stranách vo všetkých denníkoch Východoslovenských novín. Z priestoru, na ktorom mohli publikovať členovia spišskonovoveského, popradského a staroľubovnianského klubu sa stal publikačný priestor pre všetkých autorov východného Slovenska, ale aj pre autorov, ktorí tu študovali, či sa tu zúčastnili rôznych celoslovenských súťaží. Zaujímavé je, že bez ohľadu na to, ako sa volali noviny, ktorých súčasťou Literárne kroky boli, vždy išlo o jedného a toho istého vydavateľa, ktorý v tom čase regionálne denníky skupoval.

Literárne kroky sa podarilo vzkriesiť ešte raz, teraz v podobe rozhlasovej relácie Kultúrny magazín, ktorú pripravovala Odborná redakcia literárno-dramatického vysielania košického štúdia SRo. Relácia sa prvý raz vysielala 3. mája 2003 o 16,00 hod. na Rádiu Regina a v éteri sa udržala do 6. marca 2004.