Iné aktivity klubu

Literárna súťaž - 1983

1. miesto: Mária Zimmermannová
1. miesto: Mária Zimmermannová
2. miesto: Ján Petrík
Cena za prózu: Katarína Vaščáková
Cena za prózu: Katarína Vaščáková
 
 

15. výročie vzniku klubu - 1996

Program z tvorby členov klubu
Program z tvorby členov klubu
Recepcia
Recepcia

Celoslov. stretnutie lit. klubov v Spiš. Novej Vsi - 1996

Vojtech Kondrót medzi účastníkmi stretnutia

Stretnutie klubu pri filne J. Kernera - 2000

Zaujatí
Zaujatí

Hokerlíky 2014

 

Hokerlíky 2015

Hokerlík s Oľgou Gluštíkovou 25. 10. 2015
Hokerlík s Oľgou Gluštíkovou 25. 10. 2015
Peter Karpinský na Hokerlíku 19. 11. 2015
Hokerlíky v novej kaviarni
Hokerlík s Gabikou Grznárovou 13. 12. 2015
Martin Hlavatý (SOS), Gabriela Grznárová, Ján Petrík - na Hokerlíku 13. 12. 2015
 
 

Bývajú také príležitosti...

Bývajú rôzne príležitosti, na ktoré sa podľa mnohých nehodí nič iné iba báseň. Vtedy je nám, ktorí máme niečo intímnejšie s poéziou, nanič, lebo vieme, že zákonite dôjde k jej znásilňovaniu. Napriek tomu však bývajú aj také slávy a príležitosti, kde báseň doslova zaznie.

Aby sa nám verejné recitovanie poézie nestalo sebaukájaním, snažíme sa ho praktizovať striedmo.

Prvé spoločné verejné predvedenie poézie členov klubu sme vykonali na Dni osvetových pracovníkov niekedy v polovici deväťdesiatych rokov. Podujatie (možno preto, že bolo nekonvenčné), zaujalo a tak sme ho ešte pri inej príležitosti zopakovali. Ďalšie pásmo, prezentujúce tvorbu členov, bolo pásmo, ktorým sme chceli predstaviť klub na stretnutí literárnych klubov Slovenska konané v Spišskej Novej Vsi. Zatiaľ posledným pásmom bolo pásmo pripravené k 15. výročiu založenia klubu.

Neodolali sme ani pokušeniu vypísať literárnu súťaž. Mala názov Literárne kroky mladých a jej vyhodnotenie sa konalo 30.4.1983. Vzhľadom k tomu, že na Slovensku je už dnes literárnych súťaží viac ako všetkých miestnych literátov, ktorým sú venované, bola našťastie len jedna. Jej účelov však bolo skôr spropagovať existenciu klubu v okrese.

V roku 2013 Spišské osvetové stredisko za finančnej podpory MK SR v spolupráci so Spišským literárnym klubom obnovilo podujatia s názvom Hokerlík. V sérii piatich literárnych večerov sa v rámci nich v rokoch 2013, 2014 a 2015 predstavili aj viacerí členovia klubu. Podujatia moderoval vedúci klubu Ján Petrík.