Hokerlíky

Hokerlík (i hokrlík – a m. /nem./ hovor. stolička bez operadla; stolček – Slovník cudzích slov – 1979) je podľa autorov nápadu a jeho prvých realizátorov Tomáša Repčiaka (člena Spišského literárneho klubu a vtedajšieho redaktora Spišského denníka), Miroslava Turčana (pracovníka Spišského divadla) a Albína Medúza (herca Spišského divadla) od slova „kreslo pre hosťa”. Organizovali sme ich od septembra 1996 do apríla 2002. Šlo o kultúrne podujatia, ktoré sa zväčša konali v Klube Spišského divadla. Ich základom boli besedy (pre dnešných talkshow) s prizvaným mladým ale i renomovaným autorom doplnené hudobnou produkciou rôznych hudobných zoskupení či sólistov, zväčša jazzovej, bluesovej, jazzrockovej hudby a výstavou prizvaného výtvarníka alebo fotografa.

Prvý hokerlík sa uskutočnil 2. novembra 1996, aj keď organizátori tvrdia, že čosi podobné, len bez literáta, spáchali už v septembri spomínaného roku. Inkriminované podujatie síce nemôžu doložiť žiadnym rukolapným dôkazom (plagát, vstupenka, drevo z kríža zúčastnených výtvarníkov a muzikantov) ale ich aktivitu im blahosklonne uznávame a v tabuľke Hokerlíky 1996 ju na ich žiadosť uvádzame ako nultú. Za organizačný „vrchol” v histórii Hokerlíkov považujú jeho autori účasť Rudolfa Schustera, prezidenta SR. Na Hokerlíku hovoril najmä o svojej knihe Ultimátum. Jej pozastavenú distribúciu po istých politických nezhodách práve v tých dňoch obnovil.

Hokerlíky, aj keď v inej podobe a s názvom Literale, sa nám podarilo obnoviť o 11 rokov neskôr vďaka iniciatíve Martina Hlavatého (Spišské osvetové stredisko). V spolupráci s kaviarňou eLAra a za finančnej podpory Košického samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry SR sa v spomínanej kaviarni od septembra do decembra 2013  uskutočnili štyri bez priamej účasti vystavujúceho výtvarníka. Výstavy sa v kaviarni eLAra totiž usporadúvali nezávisle na tomto podujatí.

V roku 2014 ich, opäť s podporou Košického samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry SR, už s pôvodným názvom Hokerlík, bolo uskutočnených päť, v roku 2015 štyri (viď plagát vedľa). V roku 2015 sa v rámci projektu Hokerlík v kaviarni Alchýnka uskutočnili aj dve verejné stretnutia začínajúcich autorov s členmi klubu (Tomáš Repčiak a Ján Petrík), ktorí sa vyjadrovali k ich tvorbe.

Po prestávke, ktorá trvala až do roku 2021, dokedy sa klubu ani prostredníctvom Fondu na podporu umenia nedarilo získať prostriedky na financovanie takýchto podujatí, sa 30. 10. 2021 ujalo tejto iniciatívy Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi a pri príležitosti 40. výročia vzniku klubu pripravilo prezentáciu zborníka klubu Priúzko. Klub už v tom čase pôsobil opäť pod organizáciou na pôde ktorej vznikol. Spišské osvetové stredisko už bolo organizačne zlúčené so Spišskou knižnicou a premenované na Spišské kultúrne centrum a knižnica. Iniciatívy sa ujal Martin Hlavatý, člen klubu, pracovník SKCaK. Hokerlík sa pod názvom Hokerlík 40 už v čase uvoľňovania protipandemických opatrení proti coronavírusu konal v priestoroch Café pod lesom  v Amfiteátri v Gelnici.

Prezentácia zborníka Priúzko sa v rámci ďalšieho Hokerlíka konala ešte raz 9. 4. 2022 v priestoroch KC Attico. Jeho súčasťou bola zároveň prezentácia debutu členky klubu Lenky Želonkovej Zvliekanie.

Zoznam uskutočnených hokerlíkov

P.č. Dátum Autor Hudobný hosť Výtvarník Sponzori
1996
0 08.09.1996 C Projekt, Šamo, Adamovič Viktor Šefčík(grafika), Jozef Mužila (foto)
1 02.11.1996 Jozef Puchala, Ladislav Fabián Záhrada (Prešov) Hamrák
2 13.12.1996 Poet. div. FF UPJŠ, Juraj Sabol Blues-project (Prešov), Juraj Sabol
1997
1 25.01.1997 Jozef Urban Tatra-jazz (Poprad) Roman Uhliar (foto) MITO, Hamrák
2 22.03.1997 Pavol Kubičár, Jozef Husovský, Peter Olexák Mojo blues (Prešov) Tibor Takácz (foto), Ľubo Kandrík (maľba) NOVES - plastové okná
1998
1 13.02.1998 Danka Dubivská, Júlia Čurillová, Lucia Koscelníková Peter Dubivský + IN VIVO (Košice) Lucia Koscelníková (kresby, inštalácie), Food Fortunata (USA) (karikatúra) Matica slovenská
2 23.10.1998 Pavol Hudák Peter Dubivský, Jozef Dubec, Dominik Dubec Ľubomír Repaský (maľba) NOVES - plastové okná
3 01.11.1998 Peter Karpinský (Martin Mucha) ????? Peter Karpinský (komix), Martin Mucha ml. (detské kresby)
4 04.12.1998 Ján Petrík, Tomáš Repčiak Ľubo Šamo a jeho jazzoví priatelia Lucian Cmorej (foto), Braňo Baluch (grafika)
1999
1 15.01.1999 Albín Medúz Jazzvec (Prešov) Gabo Petráš (počítačová grafika) ANDREÁNSKY
2 12.02.1999 Ondrej Molitoris Jana Puklušová, Katarína Turčanová ANDREÁNSKY, Mäso SPIŠ
3 19.02.1999 (Megahokerlík) Peter Janků, M.E.L.L., Slovenskí šamani NOVES - plastové okná
4 19.03.1999 Ján Mičuch Karavána (SNV) Fedor Vico (karikatúra) ANDREÁNSKY, Mäso SPIŠ
5 16.04.1999 Milan Čarňanský The Fleas (Poprad) Tibor Gurin (maľba, plastika) ANDREÁNSKY, Mäso SPIŠ
6 21.05.1999 Mária Jankalová Dana Koklasová Drahoslava Ivanková (Maµba) ANDREÁNSKY, FEB
7 25.06.1999 Milan Aberovský ČSTK (SNV) Róbert Kočan (foto) FEB
8 19.11.1999 Ivan Popovič P.A.Project Ivan Popovič (karikatúra) VEPOS, FEB
9 04.12.1999 Marián Geisberk, Peter Janků Ivan Popovič (karikatúra) Atlantel, FEB, VEPOS
2000
1 21.01.2000 Mária Miková BABY Ivan Popovič (karikatúra) VEPOS
2 25.04.2000 Rudolf Schuster, tč. prezident republiky Nataša Džunková Emil Labaj (kresby) Bestav, Sonáta
3 27.04.2000 Anton Kret Štefan Labanc
4 18.05.2000 Daniel Hevier Janette Daniel Hevier VEPOS, Keramika
5 15.09.2000 Eva Černá Jazz-band Ľuba Šama VEPOS
2002
1 03.03.2002 Milan Čarňanský Katarína Turčanová (spev), Pter Cibula (spev), Martin Horbal (gitara) Zuzana Jeřábková (kresby) Legenda pub
2 28.04.2002 Juraj Sabol Juraj Sabol (gitara, spev) Klub. priazn. Spiš. fotografie Legenda pub
2013
1 26.09.2013 Tomáš Repčiak, Štefan Šimko Pánska jazda (Tomáš Repčiak, Martin Horbal) MK SR, Košický samosprávny kraj
2 24.10.2013 Daniela Dubivská, Júlia Čurillová, Ema Malíšková Dida Dunčková + hostia MK SR, Košický samosprávny kraj
3 28.11.2013 Pavol Garan, Martin Hatala, Ria Gehrerová Michal Balúch & Ľudmila Nadanyová MK SR, Košický samosprávny kraj
4 19.12.2013 Tamara Čarnogurská, Gabriela Alexová, Lenka Fábryová Krestián & Miženko MK SR, Košický samosprávny kraj
2014
1 28.09.2014 Marika Smoroňová, Ján Marton Peter "Petiar" Lachký MK SR
2 26.10.2014 Beáta Blahová, Lucia Gecelovská Antler Fusion MK SR
3 30.11.2014 Tomáš Repčiak, Ema Malíšková Pánska Jazda (T. Repčiak, M. Horbal) MK SR
4 07.12.2014 Ladislav Fabián, Ján Mičuch Antler Fusion MK SR
5 21.12.2014 Martin Vlado, Daniela Lozanová Antler Fusion MK SR
2015
1 27.09.2015 Ján Petrík Antler Fusion MK SR
2 25.10.2015 Oľga Gluštiková Antler Fusion MK SR
3 29.11.2015 Peter Karpinský Antler Fusion MK SR
4 13.12.2015 Gabriela Grznárová Antler Fusion MK SR
2021
1 30.10.2021 Viacerí autori publikujúci v zborníku Priúzko Rapsodéve Výstava fotografií Uličníci (Fotomas) s poéziou M. Horbala Košický samosprávny kraj, Spišské kultúrne centrum a knižnica
2022
1 09.04.2022 M. Ogurčáková a M. Horbal - prezentácia textov zo zborníka Priúzko, Lenka Želonková Raprodéve Košický samosprávny klar, Spišské kultúrne centrum a knižnica

Plagáty

Hokerlík z 2.11.1996
(autorka: Anna Henkrichová)
Hokerlík z 2.11.1996 (autorka: Anna Henkrichová)
Hokerlík z 25.1.1997 (autor: Feďo Majerech)
Hokerlík z 25.1.1997
Hokerlík z 23.10.1998
(autor: Ľubomír Repaský)
Hokerlík z 23.10.1998 (autor: Ľubomír Repaský)
Hokerlík z 19.2.1999
(autor Feďo Majerech)
Hokerlík z 19.2.1999 (autor Feďo Majerech)
Hokerlík zo 16.4.1999
(autor Pavol Mitrík)
Hokerlík zo 16.4.1999 (autor Pavol Mitrík)
Hokerlík z 21.5.1999
(autor Pavol Mitrík)
Hokerlík z 21.5.1999 (autor Pavol Mitrík)
Hokerlík z 19.11.1999
(autor Pavol Mitrík)
Hokerlík z 19.11.1999 (autor Pavol Mitrík)
Hokerlík z 25.4.2000
(autor Pavol Mitrík)
Hokerlík z 25.4.2000 (autor Pavol Mitrík)
Hokerlík z 18.5.2000
Hokerlík z 18.5.2000
Literále (Hokerlíky) 2013 - úvodný plagát
(autor Martin Hlavatý)
Hokerlíky 2014 - úvodný plagát
(autor Martin Hlavatý)
Hokerlíky 2015 - úvodný plagát (autor: Martin Hlavatý)
Hokerlík 2021 - úvodný plagát (autor: Martin Hlavatý)
Hokerlík z 30. 10. 2021 - prezentácia zborníka Priúzko v Gelnici
Hokerlík 2022 - úvodný plagát (autor: Martin Hlavatý)
Hokerlík z 9. 4. 2022 - prezentácia zborníka Priúzko