Najprv práca...

Názory na to, čo by malo byť náplňou činnosti literárneho klubu, sa líšia. Svedčia o tom diskusie zástupcov jednotlivých zriaďovateľov na ich občasných stretnutiach, najmä však konkrétna prax.

Kým v niektorých kluboch viac pozornosti venujú rôznym spôsobom prezentácii literárnej tvorby a menej už tomu, čo sa ako tvorba prezentuje, náš klub je v prvom rade priestorom na diskusiu o tvorbe autorov a o jej postavení v širšom literárnom kontexte. Nezabúdame však ani na stimuláciu prostredníctvom publikačného a prezentačného priestoru. Náš klub preto vyvíjal i viaceré iné aktivity.

Snahu informovať o činnosti klubu, prezentovať tvorbu členov v regióne, a poskytnúť možnosť kontaktu novým autorom, zastrešovalo príležitostné vydávanie zborníkov klubu a literárnej prílohy dennika Korzár - Literárne kroky. Príloha sa od júna 2000  až do decembra 2002 stala priestorom na publikovanie pre autorov z celého východného Slovenska.

Tesnejšie spojenie klubu so širším literárnym kontextom mesta zabezpečovalo podujatie s názvom Hokerlík.

Od vzniku klubu sa jeho členovia pri rôznych príležitostiach predstavili verejnosti aj niekoľkými pásmami svojej tvorby.